Julkaisija: ← Blogi

Mitä tapahtuu työhyvinvoinnille, kun tulevaisuudesta ei kukaan varmuudella tiedä

Uudistusten ja epävarmuuden keskellä työyhteisön hyvän ilmapiirin merkitys korostuu tämän päivän työelämässä. Työntekijät ja esimiehet seuraavat ja nostavat ilmapiirin keskusteluun entistä aktiivisemmin, ja hyvä niin. Rennon, arvostavan ja iloisen ilmapiirin merkityksestä oppimiselle ja tavoitteellisuudelle on jo paljon tutkimusnäyttöä. Muun muassa omasta ärsyyntymisestä, välinpitämättömyydestä ja työn imun katoamisen merkeistä ollaan huolissaan aiempaa aikaisemmin. Tämä kertoo vastuullisuudesta.

Muuttuviin tiimeihin ei haluta tuoda tuliaisena edellisen yhteisön ongelmia ja heikompaa tunneilmastoa. Ilmapiirin ilottomuus heikentää työhön sitoutumista ja saa ihmiset myös vaihtamaan työpaikkaa yhä useammin, jos se vain on mahdollista. Epävarmuuden keskellä organisaatioissa saatetaan koetella arvostuksen ja luottamuksen kokemuksia. Epäluottamuksen ”rintamalinjoja” on helppo ylläpitää muutosten keskellä. Keskusteluilla voidaan jopa syventää omia poteroja uudistumisten keskellä.

Asioista keskusteleminen ei siis suoraan ole autuaaksi tekevä asia. Se on vaikuttavaa myönteisesti silloin, kun jokainen keskustelija rohkaistuu kyseenalaistamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Omaa toimintaa ja asenteita selittävä puhe ei enää riitä, vaan meidän on yhdessä luotava tilaa tutkiville keskusteluille, joissa jokainen on valmis vaikuttumaan toisten ajatuksista. On tärkeää kuulla, mitä ajatuksia on omien ja toisten tunteiden takana. Toinen toistemme kuuntelemisen syvimmän tarkoituksen tulee olla ystävällisyys ja myötätunto. Silloin voimme myös arvostavalla tavalla haastaa toinen toisiamme asenteissa, uskomuksissa ja toiveikkuuden rakentamisessa.

Jokaisen tiimin ja johtoryhmän on hyvä käydä läpi, kuinka paljon työntekijöiden kokemustietoa organisaatiossa uskalletaan jättää käyttämättä tulevaisuutta suunniteltaessa. Parhaimmillaan tasaveroinen osallistuminen yllättää kaikki myönteisesti: ”Kylläpä ajattelemme tulevaisuudesta laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Silloin luotetaan porukkaan hyvän yhdessä valmistelun kautta: ”Selviämme mistä vain”.

Työyhteisöjen hyvinvointi elää epävarmuuden keskellä

 • kaikissa tarinoissa ja kerronnan tavoissa
 • rajoittavien uskomusten tunnistamisessa
 • läsnäolevassa, arvostavassa ja ystävällisessä vuorovaikutuksessa
 • tavoissa kohdata toinen toisia säännöllisesti kasvokkain palavereissa ja tauoilla, whatsapp-ryhmissä, verkkokokouksissa…
 • kyvyssä tunnistaa ja säädellä tunteita
 • taidossa jarrutella nopeita johtopäätöksiä
 • jaetussa kiitollisuudessa, kun selvitään tiukoista paikoista
 • ideoiden rikastamisessa tyrmäämisen sijaan
 • työn sujuvuuden edistämisessä
 • rennossa yhdessäolossa ja monipuolisessa toinen toistemme tuntemisessa
 • hassuttelussa ja työn tulosten yhteisessä juhlistamisessa juuri nyt
 • kiittämisessä ja kannustamisessa

Suomalaiset kaipaavat työltään aikaansaamisen ja arvostuksen kokemusta, mutta yhä rennommalla otteella, ei otsa rypyssä. Vastaanottavainen, elävä ja liikkuva mieli, joka ei jää liian pitkäksi aikaan jumiin, on tärkeä osa hyvinvointiamme. Kannattaa siis kysyä, miten sen teemme epävarmuuden keskelläkin? Kokeillaan vaikka hieman rennompaa kokousta tai viestintää. Miten olisi videotiedote koko henkilöstölle?

Tervetuloa 16.3. Kompleksisuus ja emotional intelligence -webinaariin

Organisaatio

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti