Julkaisija: ← Blogi

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelen tällä hetkellä aikuiskouluttajan pedagogista pätevyyttä. Pysähdyin hetkeksi pohtimaan oman osaamiseni tunnistamista: Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni. Tähän ikään mennessä kyseiset asiat pitäisi jo olla tiedossa.

Suunnitellessani opintojani, jouduin tekemään päätöksen siitä, lähdenkö kehittämään vahvuuksiani vai heikkouksiani. Yllätyksekseni havahduin huomaamaan toimineeni koko elämäni ajan suomalaisittain melko tyypillisesti heikkouksien kehittämiseen keskittyen. Oletko tullut koskaan pohtineeksi asiaa, miten sinä toimit?

Kysymys on tärkeä. Keskittymällä omiin vahvuuksiisi ja niiden huippukuntoon laittamiseen tulet samalla vahvistaneeksi omaa osaamistasi sekä itsetuntoasi ja fokukseen nousee positiivisten asioiden esiinmarssi. Jos sen sijaan keskityt heikkouksiisi, käytät voimavarasi loppuun paikkaillessasi osaamisesi aukkokohtia saavuttamatta koskaan huippuasiantuntijalta vaadittavaa osaamista. Voit varmasti hyvin ymmärtää, millainen vaikutus toimintatavoillasi on omaan (työ)hyvinvointiisi ja työnimun kokemukseesi.

Tämän päivän työelämä on jatkuvassa murroksessa ja meiltä vaaditaan koko ajan laajempaa moniammatillista ja -alaista osaamista. Asiantuntijatyössä ei enää riitä yhden asiantuntijan osaaminen vaan tarvittava osaaminen syntyy eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Hyvinkin oman työurani puoliväliin ehtineenä pysähdyin viiden työelämässä tarvittavan osaamisalueen äärelle pohtimaan omaa osaamistani.

  1. Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen: Olen ollut työelämässä 90-luvulta alkaen ja työkokemusta on kertynyt terveydenhuollosta, kansainvälisestä tutkimus- ja businessmaailmasta, yliopistosta ja viimeisimmäksi koulumaailmasta sekä kolmannelta sektorilta. Olenpa kokeillut viitisen vuotta osuuskuntayrittäjyyttäkin. Työkokemukseni on siis laaja-alainen, mutta riittääkö se tämän päivän työelämässä? Tänä päivänä työntekijältä vaaditaan yrittäjämäistä työotetta, oman osaamisen markkinoimista ja kustannustehokasta ajattelutapaa. Tunnistatko sinä oman sisäisen yrittäjäsi?
  2. Oppimista koskeva osaaminen: Oma oppimiskäsitykseni perustuu humanistiseen kokemukselliseen oppimiseen ja haluan auttaa ihmisiä löytämään sisäisen motivaationsa. Työpäivämme sisältävät normaalisti paljon erilaisia palavereja ja kokouksia. Osaammeko hyödyntää toistemme työajan parhaalla mahdollisella tavalla vai hukkaammeko toimimattomilla kokouksilla usean ihmisen työaikaa, vaikka taitavan fasilitoinnin avulla kokoukset olisivat paitsi toimivampia ja osallistavampia myös innostavampia? Oppivassa organisaatiossa hyödynnetään ihmisten kyky oppia toisiltaan. Miten oma organisaatiosi toimii? Jääkö sinulle aikaa oppimiseen ja kehittämiseen? Olisiko siis välillä hyödyllistä pysähtyä arvioimaan omia toimiaan tavallisissa arkirutiineissa?
  3. Uuden teknologian osaaminen: Digitalisaatio on jo arkipäivää. Itse lähdin liikkeelle verkko-opintojeni osalta täysin nollasta eli minulla ei ollut kokemusta verkko-opiskelusta webinaareihin osallistumista lukuun ottamatta. Tärkeintä on voittaa vastustus digitaalisia menetelmiä kohtaan. Pikkuhiljaa kokemuksen kertymisen myötä voit jopa innostua asiasta, kuten minulle kävi. Onkin hyväksi jokaiselle aika ajoin haastaa itsensä ja mennä epämukavuusalueelleen. Milloin sinä olet viimeksi tehnyt niin?
  4. Vuorovaikutusosaaminen: Joogaohjaajana olen oppinut turvallisen ympäristön luomisen merkityksen onnistuneelle harjoitukselle. Tämä pätee mielestäni mihin tahansa opetustilanteeseen. Meille ekstroverteille kyky kuunnella toista ihmistä aidosti on usein haasteellista. Vastaavasti introverteille taas omien ajatusten jakaminen muille. Työelämässä tarvitaan kuitenkin erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja niin sanottua tilanteenlukutaitoa. Millainen viestijä sinä olet? Annatko tilaa muille? Muistatko jakaa omaa osaamistasi työyhteisösi käyttöön
  5. Reflektio-osaaminen: Reflektio on aina tärkeä osa oppimisprosessia ja itsensä kehittämistä. Realistinen itsearviointi ei ole helppoa vaan ylilyöntejä sattuu kumpaankin suuntaan. Tiedostaessasi omat toimintatapasi, askel kohti realistisempaa itsearviota on jo otettu.

Kenties sinäkin olet pohtinut samoja asioita ja tunnistat jotakin näistä ajatuksista. Humap on käynnistämässä yhteistyökumppaninsa kanssa vuorovaikutteista osaamisen tunnistamisen tapaa. Tulevaisuudessa näemme, mitä uutta tämä tuo osaamisen tunnistamiseen.

Työnimua päivääsi ja tsemppiä oman osaamisen tunnistamiseen!
Pia-Leena

Kirjoittaja Pia-Leena Salo tekee pedagogisten opintojensa opetusharjoittelua Humapilla keväällä 2017.