Julkaisija: ← Blogi

Keksitään kehittäminen uudelleen

Törmään yhä useammin erityisesti yritysmaailmassa samaan ilmiöön. Yrityksen johdolla on valtava halu uudistaa ja kehittää toimintaa, mutta aikaa kehittämiselle ei yksinkertaisesti löydy. Operatiivisen tekemisen kanssa on niin kiire, ettei aikaa tunnu olevan kaiken maailman valmennuksille, kehittämispäiville ja työpajoille.

Miksei kehittämistyölle sitten löydy aikaa? Onko arjen työtahti oikeasti näin tiukka? Ovatko globaalit markkinat ja kilpailun kiristyminen ajaneet yritykset hakemaan tehokkuutta kovempaa juoksemalla? Vai onko organisaation johto kyvytön priorisoimaan, jotta aikaa jäisi myös toimintaa uudistavalle työlle? En rehellisesti sanottuna osaa määritellä syytä, mutta tätä kehittämisen dilemmaa olen viime aikoina pohtinut.

Luulenpa, että meidän pitää keksiä kehittäminen uudelleen. Ihmisiä on yhä haastavampi saada kasvokkain järjestettäviin työpajoihin, palavereihin ja valmennuspäiviin. Tarvitaan uusia tapoja saattaa ihmiset juttelemaan, ajattelemaan ja muodostamaan tietoa yhdessä. Tässä kohtaa digitaalisuus astuu kuvaan: REAL, WhatsApp, Skype, Skype fo Business, Google Hangouts… Tässä vain muutamia loistavia esimerkkejä digitaalisista vuorovaikutuksen ja yhteistyön tekemisen työkaluista.

En ole heittämässä perinteisiä strategiapäiviä ja työpajoja roskakoriin. Ne ovat edelleen relevantteja kehittämisen foorumeita, mutta yksinään ne eivät tuota riittävää vaikuttavuutta. Ihmiset kaipaavat vapautta osallistua kehittämistyöhön ajasta ja paikasta riippumatta – silloin, kun heille sopii. Ei ainoastaan silloin, kun johdolle tai konsultille sopii.

Organisaation kehittäjänä olen innoissani tämän ilmiön äärellä. En siksi, että olisin uusista applikaatioista tai virtuaalihärpäkkeistä innostuva diginatiivi, vaan siksi, että uskon ilmiön synnyttävän valtavasti innovaatioita yritysten kehittämistyöhön. Innovaatiot syntyvät usein pakon edessä. Niin uskon tapahtuvan myös kehittämisen suhteen.

Ota yhteyttä