Julkaisija: ← Blogi

Strategisen ajattelun uudistus

Mielessäni on Peter Beeklundin ajatus: CFO asks CEO: ”What happens if we invest in developing our people and then they leave us?” CEO:” What happens if we don´t and they stay?”
Lisään siihen: ”What happens if CXO doesn´t change the mindset and they stay or change to another organization?”

Menneellä viikolla taloustieteilijät totesivat (Helsingin Sanomat 27.8.2016), että talouskasvun edellytysten vertailussa Suomi on todettu yhdeksi maailman kilpailukykyisimmistä maista. ”Suomi on edellytyksiinsä nähden alisuoriutuja: syystä tai toisesta taloudessa ei ole sellaista dynamiikkaa, johon meillä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet,” artikkelissa kirjoitettiin.

Yhdistän taloustieteilijöiden näkemyksen vuonna 2015 Customer Advocates on Board -projektissa tehtyyn kyselyyn, jossa selvitettiin asiakasajattelun merkitystä yrityksen hallituksen strategisessa päätöksenteossa. Tulokset osoittivat, että Suomessa vain vajaa viidennes hallitusten jäsenistä ja puheenjohtajista tunnistaa asiakaskäyttäytymisen muutokset etukäteen ja osaa kääntää ne kilpailueduksi. Jopa joka neljännelle muutokset tulevat yllätyksenä.

Näyttää siltä, että kvartaalitalous ja perinteiset tiettyyn aikajaksoon kiinnitetyt strategiat on jätettävä historian kirjoihin. Nyt hallituksessa ja johdossa (CXO) tarvitaan strategisen ajattelun uudistumista, kyvykkyyttä toimia hetkessä. Kun strategia muutetaan osallistavaksi eläväksi prosessiksi, se vastaa dynaamisesti muuttuviin tilanteisiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ylimmän johdon visio ja suunnitelmat eivät enää riitä. Osallistavan johtamisen, yhteiskehittelyn ja tiedon rakentumisen keinoin organisaatiosta tulee suorituskykyisempi ja se pystyy paremmin hyödyntämään tarjolla olevat mahdollisuudet. Dynaamisuuden eteenpäin vievinä voimina toimivatkin asiakkaat ja osaavat työntekijät.

Tiedämme jo sen, että digitalisaatio on työkalu liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden kasvuympäristön luomiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että strategisen ajattelun uudistumisen saattelemana suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus siirtyä seuraavalle kehityskaarelle. Uskon, että se luo taloudelle tarvittavaa dynamiikkaa.

You know how to change the world – We just make it REAL!”

Ota yhteyttä