Julkaisija: ← Blogi

Kommunikaatiovaikeudet ja -vahvuudet

 

Työn murros ja organisaatioiden elämän kompleksisuus tulevat jatkuvasti yhä todellisemmiksi. Muutos ei ole enää vain tulevaisuustutkijoiden puhetta. Tämä haastaa myös tapojamme keskustella ja kommunikoida. Organisaatioissa puhutaan tällä hetkellä hyvän ilmapiirin merkityksestä, vuorovaikutusilmiöistä, statustaisteluista, työn läpinäkyvyyden lisäämisestä ja moniammatillisesta arvostuksesta: siis arjen havainnoista ja kokemuksista, jotka ovat osa organisaatiokulttuuria.

Olemisen ja tekemisen tavoissa korostuvat yhä enemmän:

  • kyky tunnistaa ja sanoittaa omia tunteita monipuolisesti.
  • kyky jarrutella tunteista kumpuavia omia reaktiota, johtopäätöksiä ja tekoja.
  • kyky tunnistaa toisten tunteita myötäelävästi ja rakentaa sen pohjalta arvostavia yhteistyösuhteita.
  • kyky vaalia tutkivaa puhetta yhdessä toisten kanssa selittävän ja ratkaisukeskeisen puheen rinnalla.

Tarvitsemme lähiaikoina roppakaupalla arvostusta ja luottamusta yli organisaatiorajojen, jotta löydämme oikeat polut uudistuksissa ja muutoksissa etenemiselle. Haastammehan toinen toisiamme keskusteluun, jossa joko–tai-asetelmat ja mustavalkoisuus eivät lukitse meitä. Toisen ammattilaisen, organisaation, tiimin tai muun tahon mitätöiminen tai ulkoistaminen ei edistä toimintatapamuutoksia ja isoja integraatioita, joita meillä on edessämme. Tätä epäarvostamisen ilmiötä voi ymmärtää osana muutosta, jos muutos koetaan kilpailuna siitä, kenen työt säilyvät ja kenen eivät.

Monien samanaikaisten muutosten keskellä tarvitsemme pikapalautteita sen äärelle, miten koemme palaverissa tai työpajassa kytkeytyvämme toisiimme ja milloin taas tunnemme ohittamista ja kuulemattomuutta. Kysytään siis itseltämme ja toisiltamme:

  • Missä hetkessä tai tilanteessa koit yhteyttä muihin? Mitä silloin tapahtuu?
  • Missä hetkessä ja minkä asian äärellä olet kadottanut yhteyden muihin? Mitä silloin tapahtuu?
  • Mikä näyttää nyt olevan se tärkein kehys, joka raamittaa keskusteluamme? Mitä muita kehyksiä on? Mitä niistä seuraisi? Minkä valitsemme yhdessä kehykseksi, nyt kun jatkamme keskustelua?

Olisipa antoisaa kuulla, mitä huomaatte pysähtyessänne näiden kysymysten äärelle omassa arjessanne.