Julkaisija: ← Blogi

Lomalta paluu – Muutosten mahdollisuuksien ikkuna

Digitalisoituva aika muuntaa työn maisemaamme nopeasti. Kuukausittain tulee uusia totuuksia – fyysisiä ja digitaalisia. Kuten useat strategit kuvaavat, digitalisoituminen muuttaa yritysten liiketoiminnan logiikkaa ja samalla yhteistoiminnan tapaa aiempaa nopeammaksi ja intensiivisemmäksi, uusia avauksia korostavaksi.

Muuntuvat työvälineet ja yhteistyötavat edellyttävät uudenlaista tapaa toimia yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tällaisia muutoksia ja rytmin vaihdoksia on vuoden mittaan vaikea tehdä, kun kaikilla on jatkuvasti kiire.

Suomalainen lomakäytäntö – pitkä, yhtenäinen ja yhtäaikainen useamman viikon kesäloma – antaa mahdollisuuden muutoksille. Lomalla ihmiset ehtivät pysähtyä. Monet ovat loman aikana ehtineet pohtia sinisiä ajatuksia – mitä jos tekisivätkin jotain toisin lomilta palattuaan. Ihmisillä ja työyhteisöillä on vastaanottavainen ikkuna, eräänlainen herkkyyskausi omaksua muutoksia. Ikkuna umpeutuu kiireen alkaessa, mutta paluuvaihe tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisille avauksille ja uudenlaisten käytäntöjen kokeilemiseksi.

Voit kokeilla kahta yksinkertaista, mutta rohkeutta edellyttävää käytännöllistä tekemistä.

Radikaali kuuntelu – roolinvaihto

Harjoitus: esimerkiksi ensimmäisissä palavereissa keskity kuuntelemaan, mikä ihmisille on merkittävää sen sijaan, mitä sanoja he sanovat. Anna ihmisille tilaa puhua omia ajatuksiaan. Kuuntele esimerkiksi:

  • Millä energialla ihmiset puhuvat? Mikä lisää ja vähentää heidän energiaansa?
  • Minkälaisia asioita ihmiset kokevat tärkeiksi?
  • Miten he suhtautuvat toisiinsa? Mikä lisää positiivisuutta ja kannustavuutta?
  • Minkälaisia keskusteluja ihmiset käyvät?

Kerro huomioistasi, kysy ihmisiltä, miten te voisitte yhdessä kehittää keskusteluidenne innostavuutta, palkitsevuutta ja intensiteettiä. Kun keskusteluidenne kuuntelu, intensiteetti ja innostavuus kasvavat myös yhteistyö ja asioiden käsittely tehostuvat.

Murroksissa yhteistyössä kaivataan uusia liikahduksia ja uudenlaista ymmärrystä, jotka mahdollistavat kokeiluja tehdä asioita uudella tavalla. Toisen tai ryhmän riittävän syvä kuuleminen on usein este muutoksen hyväksymiselle. Radikaali kuuntelu mahdollistaa liikkeelle pääsyn.

Moreno puhui vertauskuvallisesti roolin vaihdosta radikaalissa kuuntelussa: kuinka minä otan sinun silmäsi ja sinä otat minun, näin katsomme toisiamme uusin silmin. Kun yritämme eläytyä toisen rooliin ikään kuin otamme toinen toisemme silmät.

Kun ihmiset kertovat aidosti omia näkemyksiään, ja niille annetaan tilaa, moniäänisen keskustelun myötä esiin tulee ihmisten ideoita ja mahdollisia esteitä, mitä ja miten he eri näkökulmista näkevät muutoksen ja mitä toiminnan esteinä.

”Entä jos” -kysymykset

Harjoitus: kysy ihmisiltä yhdessä ”Entä jos” -kysymyksiä. Kuvitelkaa vaihtoehtoja, joita olisi hyvä kokeilla. Mitä, jos toimisittekin aivan toisin kuin olette tottuneet? Minkälaisia uusia ajatuksia yhteisöllänne olisi esimerkiksi yhteistyö- tai kehittämiskokeiluihin.

Ideoiden pohjalta on mahdollista valita uusia työ- ja yhteistyötapoja ja luoda yhteistä liikettä.

Mika Ruokonen kuvaa kirjassaan Biteistä bisnestä, kuinka digitaalisuus muuttaa liiketoiminnan logiikkaa. Perinteisten Mitä? Miten? Missä? Milloin? -kysymysten tilalle yhä tärkeämmäksi strategiseksi kysymykseksi on muodostunut kysymys Entä jos? Nopeat muutokset edellyttävät liikkeelle lähtöä kuvittelemaan, miettimään, keskustelemaan ja mahdollisesti kokeilemaan tekemistä uudella tavalla.

Toiminnallisen coachingin vahvuutena on tutkimusten mukaan ns. lisätodellisuus, eli mahdollisuus tutkia ja kuvitella entä, jos -maailmaa tai -tilaa. Pyrkimyksenä on tietoisesti luoda tilaa pohdinnalle, entä jos toimisimmekin aivan toisin, kuin olemme tottuneet, mitä uutta voisimme saada aikaan?

Tulevilla viikoilla on tämän vuoden herkkyyskausi yhteistyökulttuurin kehittämiseen – laita pallo liikkeelle!