Julkaisija: ← Blogi

Empatia digitaalisessa ajassa – työ siirtyy verkkoon

Kun organisaatioiden digivälineet on nyt saatu kuntoon ja ihmisten digitaalinen osaaminen on kasvanut, ovat perinteiset kehittämistoimet – kuten yksilö- ja ryhmäcoachingprosessit tai työyhteisövalmennukset – siirtyneet yhä enenevissä määrin verkkoon.

On hienoa havaita, että ihmisten kytkeminen toisiinsa onnistuu paikasta ja toiminnosta huolimatta helposti. Jostain syystä siihen tarvitaan kuitenkin vielä ulkopuolista välittäjää, sovittelijaa ja fasilitoijaa.

Oma oletukseni siitä, että vuorovaikutus menettää verkossa jotain olennaista, ei ole töissäni toteutunut. Vuorovaikutus on ainoastaan muuttunut verkossa toisenlaiseksi kuin aikaisemmissa kasvokkaisissa kohtaamisissa on totuttu. Verkon kautta työskennellään usein ryhmässä, joka ei ole koskaan ennen tavannut toisiaan. Pikaluottamus on välttämätöntä luoda, jotta työskentely osuu aitoihin asioihin ja kysymyksiin.

Verkon kautta järjestetyssä kohtaamisessa on tärkeää pyrkiä luomaan rento, ei suorittava ilmapiiri, joka kutsuu ihmisiä luomaan työskentelyn sisältöä yhdessä. Vanhaa maailmaa huokuu se, että osallistuja laitetaan passiiviseen vastaanottajan rooliin. Kuuntelemaan laput korvilla, mitä esittelijällä on kerrottavana.

Verkon kautta meidän kaikkien on mahdollista olla aktiivisia: paitsi puhuen, erityisesti  kirjoittaen. Tämän seurauksena ryhmien fasilitointitaidot on pitänyt päivittää verkkoympäristöön.

Toinen ilmiö rennon, vuorovaikutteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisen rinnalla on palautteen annon rakenteiden tarkastelu. Ihmisten läsnäolosta ei ole mahdollista saada verkossa niin välitöntä palautetta kuin kasvokkain. Näin ollen myös kyky tunnistaa toisten kokemuksia ja tunnetiloja väistämättä vaikeutuu. Tämä synnyttää tarpeen kuuntelutaitojen ja eläytymiskyvyn herkistymiselle. Jälleen ollaan luottamusteeman parissa.

Empatia on tutkija Katri Saarikiven mukaan digitaalisessa ajassa kolmivaiheinen prosessi. Empatia etenee vaiheittain seuraavasti:

1. Ajatusten tasolla: miten osaamme eläytyä eri ihmisten tilanteisiin älyllisesti

2. Tunteiden tasolla: miten osaamme eläytyä eri ihmisten tilanteisiin tunnetasolla

3. Toiminnan tasolla: miten osaamme toimia sen tiedon varassa mitä järki ja tunne meille viestittää.

Mitä tämä käytännössä on? Mitä voit tehdä arjessa?

Ajattele muita ihmisiä. Kuuntele heitä ja kysy miten menee. Joskus hyvä keskustelu tai jaettu kokemus riittää. Tärkeää on että ymmärryksestä seuraa konkreettista toimintaa, jos mahdollista. Toimintaa voi olla lyhyt soitto, sovittu pysähtymishetki verkossa tai kollegan kohtaaminen ohimenevässä keskustelussa toimistolla. Suunnitellusta prosessista esimerkki on oman kehityskeskustelu tiivistelmän jakaminen videona WhatsAppilla kollegoille.

Toimintaa voi edelleen olla myös lounas ja Bulevardin pituinen psykoterapia kävely.

Ota yhteyttä