Julkaisija: ← Blogi

Strategia syö kulttuurin aamiaiseksi

Olen tutustunut viime vuosina useaan organisaatioon, joissa on tehty palvelumuotoilua. Itse palvelumuotoilusta on tullut palvelualalla kova hitti. Kohtaamissani yhteisöissä johto on uskonut palvelukokemuksen vaikuttavan asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Näin ollen palvelu- ja vuorovaikutusprosessit on hiottu huippuunsa – vastaamaan sekä käyttäjien tarpeita että liiketoiminnallisia tavoitteita.

Uskon yhä vahvemmin, että ihmiset ja ihmisten välinen vuorovaikutus on organisaation tärkein pääoma. Siksi toivon johdon pohtivan palvelumuotoilun tavoin oman henkilöstönsä kokemuksia ja niiden vaikutuksia työkäyttäytymiseen tai liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Mitä tarkoittaa, että jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa sisäiset vuorovaikutus- ja yhteistyöprosessit hiotaan kuntoon? Perinteiset prosessikaaviot eivät luonnollisesti riitä. Palvelumuotoilun tavoin tarvitaan liiketoimintatavoitteita tukevia yhteistyöprosesseja, jotka joustavasti muotoilevat uudelleen organisaation hierarkiat ja vuorovaikutusmallit.

Tätä uudelleenmuotoilua ja ohjausta kutsun systeemiseksi strategiseksi kehittämiseksi. Ideana on, että

  • vuorovaikutusta ja toimintaa ohjataan johdonmukaisesti strategisten tavoitteiden suuntaan
  • organisaatiotasoinen keskustelu osallistaa ja sitouttaa kaikki mukaan kehittämiseen
  • henkilöstön uudelleenasemointi jakaa kehittämisen vastuun kaikille
  • uudet suhteet johdon, henkilöstön ja eri liiketoiminta-alueiden välillä auttavat muuttamaan rakenteita joustavasti tavoitteiden suunnassa
  • digitaalinen läpinäkyvä dialogi auttaa ymmärtämään, mitä strategiset tavoitteet merkitsevät organisaation eri osissa käytännön tekemisenä
  • ohjattu vuorovaikutus luo uudet säännöt tavoitteita tukeville toimintamalleille
  • yhtäaikainen kehittäminen ja jalkautus nopeuttavat prosessia
  • olemassa olevien kokousten ja digitaalisten yhteistyöympäristöjen hyödyntäminen tehostaa prosessia

Kehittämisprosessi etenee kuuden vaiheen kautta. Johdonmukainen ohjaus syntyy kysymysten ja systeemisten konsultointimenetelmien avulla.

Eri vaiheista saatua materiaalia jäsennetään uudelleen, jolloin asioille luodaan uusia merkityksiä. Uudelleenkoordinointi synnyttää uudenlaista puhetta, joka jo samalla muuttaa toimintaa. Tämänkaltainen toteutustapa rakentaa itsessään osallistavampaa toimintakulttuuria ja systeemisellä otteella johdetut polut muodostavat johdonmukaisen strategisen kehittämisprosessin.

6D

Peter Druckerin mukaan kulttuuri syö strategian lounaaksi. Tehdään strategisesta kehittämisestä hitti, yhdessä. Silloin strategia syö kulttuurin aamupalaksi.

Ota yhteyttä