Julkaisija: ← Blogi

Uusin opein kohti uutta vuotta

Taas on se aika vuodesta kun pidetään juhlapuheita, virallisia tai vähemmän virallisia, niin oppilaitosten joulujuhlissa kuin työpaikkojen pikkujoulukekkereissäkin. Juhlapuheissa yleensä kiitellään koko vuoden suoritukset ja saavutukset ja yritetään sanoja taiten asetellen pohjustaa henkeä uuden vuoden vielä suurempiin haasteisiin.

Kuulijan henkilökohtaisen asennoitumisen ja kokonaistilanteen mukaan puheet saattavat parhaimmillaan kolahtaa kohdalle hyvältä tuntuvana tunnustuksena ja arvostuksena, mutta pahimmillaan ne menevät toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos tullen tulkituiksi pahemman luokan veetuiluna.

Mitäs jos pikkujoulu- tai tilinpäätöspuheiden sijasta aloitettaisiinkin ihan uudet käytännöt jokapäiväisen arvostuksen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisessä. Miltä kuulostaisi kahvipöytäkohtaaminen mokamaanantain, kiitoskeskiviikon tai puhumisen perjantain merkeissä?

Mokamaanantai antaisi tilaisuuden inhimillisyyden ja keskeneräisyyden kohtaamiseen yhteisen kasvun mahdollistajana. Yhteisesti jaetuista mokatarinoista voisi tehdä oppimistarinoita ilman syyllistämistä ja sormella osoittamista. Kiitoskeskiviikko voisi olla paikka positiivisen palautteen ja arvostuksen osoittamiseen keskellä arkea. Voisimme reilusti opetella ilmaisemaan sitä, mikä merkitys työkaverilla ja hänen toiminnallaan on yhteisen tuloksen aikaansaamisessa. Kokonaisuus on osiensa summa ja pienelläkin hyvän huomioinnilla on paljon positiivisia vaikutuksia niin yksilön kuin yhteisöllisyydenkin kannalta, eli sitä hyvää voi varmasti viljellä arjessa enemmänkin kuin nyt tekee. Puhumisen perjantai puolestaan antaisi tilaa erilaisuuden ja eri näkökulmien jakamiseen sekä keskinäisen tuntemisen lisäämiseen ja siitä kasvavan luottamuksen kautta yhteistoiminnan rikastamiseen ja asioiden aitoon yhteiskehittelyyn.

Kaikki nämä tavat ovat osaltaan kiinnostuksen ja arvostuksen osoitusta työkaveria kohtaan, sen näkyväksi tekemistä, ettei ole yhdentekevää, oletko vai etkö ole osa tätä työyhteisöä. Palautteen anto, kokemusten ja osaamisen jakaminen ja muu ”puhumaan oppiminen” valmistavat työyhteisöä tuloksekkaampaan yhteistyöhön ja myös vaikeiden asioiden sekä uusien haasteiden ja muutosten kohtaamiseen. Otatko haasteen vastaan; kohti uutta vuotta uusien kahvipöytäkäytäntöjen kanssa?