Julkaisija: ← Blogi

Johtamisen evoluutio vai revoluutio

Meitä pyydetään usein toteuttamaan johtamisvalmennusta esimiehille ja alaistaitoja työntekijöille. Viisi vuotta sitten en nähnyt siinä mitään kummallista. Tänään ajattelen toisin.

Aistin organisaatioilmastossa isoja muutoksia. Tunnen uuden tuoksun. Näen kiinostavia merkkejä eri puolilla. Valta taitaa olla vaihtumassa. Olen valmis hyppäämään barrikaadeille. Eläköön uusi johtaminen, joka kuuluu kaikille!

Valtaa on pitkään pitänyt teollisen ajan mekaaninen ja hierarkinen organisaationäkemys, jonka ansioista ajattelu ja työn tekeminen irrotettiin toisistaan. Vallankumouksen myötä pyrimme yhdistämään ajattelun, intohimon, kehittämisen ja tulosten saavuttaamisen jokaisen oikeudeksi.

Konseptuaalisella ja jatkuvasti muuttuvalla aikakaudella tarvitsemme siis kaikkien aivot käyttöön. Mutta sekään ei riitä, että vain yksilöt ajattelevat. Menestyvän, hyvinvoivan ja uusiutuvan organisaation ihmiset muodostavat itseohjautuvia, ketterästi mukautuvia suhteita, ryhmiä ja verkostoja. Näin kaikista tulee johtajia ja jokainen on kehittäjä. 

Vallan uusi paradigma on tulossa voimakkaasti. Kontrolloivien esimiesten määrää on vähennetty organisaatioissa. Suoritusarvioinnit, joissa ylhäinen arvostelee alaista, hylätään. Kehityskeskustelut on mielekkäämpää tehdä ryhmissä, koska onnistuminen ei riipu enää hyvistä yksilösuorituksista vaan enemmänkin hyvistä suhteista. Kollega ymmärtää vertaistaan paremmin kuin esimies. Esimerkit osoittavat, että isokin kasvuyritys pärjää ilman esimiehiä (Buurzorg ja Morning Star).

Johtamisen vallankumous ei tarkoita kuitenkaan, että johtaminen katoaa. Hyvää johtamista tarvitaan entistä enemmän. Virallisen asemajohtamisen lisäksi tarvitsemme projektien ja prosessien johtamista. Tarvitsemme kykyä johtaa kollegoita sekä osaamista erilaisten tilanteiden johtamiseen ja johdettavana olemiseen. Eikä siinä vielä kaikki – tärkein ja ehkä vaikein johtamisen laji on itsensä johtaminen.

Vallankumous tarkoittaa käytäntöjä joita ei vielä ole. Johtamiselle syntyy muotoja, joissa tavoitteiden asettaminen, työ, seuranta, kehittäminen ja päätöksenteko tapahtuvat dialogisesti vertaisrakenteissa, ei hierarkisesti. Vallankumous merkitsee rohkeita organisaatiokulttuurikokeiluja, onnistumisia ja epäonnistumisia. Kokeilujen palkintona on intohimoa, vastuunottoa, oppimista ja uusiutumista, jotka puolestaan johtavat tutkimusten mukaan asiakastyytyväisyyteen ja menestykseen.

Revoluution jälkeen jatkuu evoluutio. Matka parempaan johtamiseen on haastava, mutta uskon, että työelämä sen varrella on erityisen kiehtovaa ja merkityksellistä. Innostava kulttuuri rakennetaan foorumeilla, joilla johto ja työntekijät pohtivat miten johdamme itseämme mielekkäästi ja tuloksekkaasti. Valmistaudun tuleviin yhteistyöprojekteihin kulttuurivallankumousmatkaoppaana.

Ota yhteyttä