Julkaisija: ← Blogi

Uudelleen keksitty strategiaprosessi

Mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos, totesi kreikkalainen filosofi Herakleitos kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten. Omassa mielessäni ajattelen, ettei organisaatiossa minkään muun pitäisi olla pysyvää kuin mission. Se kertoo systeemin olemassaolon perustan, jonka päälle oppivaa verkostoa rakennetaan.

Visio on unelma, jonka avulla pyritään luomaan kuva siitä, miksi haluamme tulla. Visio antaa toiminnalle yhteisen suunnan, jota kohti mennään. Arvot ottavat puolestaan kantaa tekemisen tapaan. Niiden ohjaamana tehdään matkaa kohti visiota tavalla, joka synnyttää yhdessä tekemiselle tarvittavan energian. Strategia kertoo, millä tavoitteilla ja linjauksilla työ tehdään ja toimintasuunnitelma antaa arkeen konkreettiset askelmerkit.

Huomaan, että nämä strategiaprosessin elementit ovat monessa organisaatiossa samansuuntaiset. Johtamisen vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeintä ei kuitenkaan enää ole se, mitä tehdään vaan miten tehdään. Peter Druckerin sanoin suurin vaara muutoksessa on toimia aiemmin toimineen logiikan mukaan. Silloin kulttuuri syö strategian lounaaksi.

Olemme toteuttaneet useita muutosta edistäviä, osallistavaa johtamista ja digitaalisuutta hyödyntäviä strategiaprosesseja. Uudella tavalla ohjatuissa prosesseissa kaikkien osaaminen ja viisaus on ollut käytössä. Prosessissa alusta alkaen mukana oleminen on auttanut sitoutumaan muutoksen tekemiseen, hahmottamaan kokonaisuuden ja oman roolin siinä. Se on myös poistanut prosessia hidastavan jalkautusvaiheen.

Meidän mielestämme on tärkeää, että strategiasta tulee elävä ja työn tekemisestä jatkuva yhdessä oppimisen prosessi. Uskomme, että muuttuvassa markkinassa strateginen oppiminen on keskeinen kilpailutekijä, elinvoimaisuuden edellytys. Strateginen oppiminen on kykyä havainnoida jatkuvasti ympäristöä, tunnistaa sieltä uutta tietoa ja ilmiöitä, koordinoida niitä ja muuttaa strategiaa ja toimintaa niiden suuntaisesti.

Johdon on hyvä nähdä, mitä mahdollisuuksia digitaalisuus tuo koko organisaatiota koskeviin yhteistyöprosesseihin. Digitaalisuuden tuoma lisäarvo ei ole itse tekniikassa vaan yhteistyön toimintamalleissa, siis käyttäjissä. Haluatko sinä kokeilla osallistavaa kehittämistä ja elävän strategian luomista omassa organisaatiossasi? Autamme mielellämme – aloittaa voit lukemalla lisää nettisivuiltamme.

strategia

Tiesitkö mitkä valinnat ohjaavat meidän toimintaamme?

  • Missio: Unelmien työkulttuurien rakentaja
  • Visio: Muutosten edistäjä ja tuloksellisen liiketoiminnan kehittäjä. Olemme yhteistyöprosessien kehittämisen ja sen digitaalisten ratkaisujen edelläkävijä.
  • Arvot: Ota puheeksi. Uskomme, että onnistuessamme siinä avautuvat ovet meille tärkeälle – avoimelle, luottamukselliselle ja arvostavalle yhteistyölle.

Ota yhteyttä