Julkaisija: ← Blogi

Suomalaisen työkulttuurin löydöksiä ja haasteita

Kulttuurin merkitys organisaatioiden kyvykkyydessä ja toiminnassa korostuu nykyhetkessä, jossa rakenteet ovat jatkuvassa liikkeessä. Tänä haastavana aikana useissa organisaatiossa yritetään löytää keinoja luoda osallistavaa, energisoivaa ja uudistavaa kulttuuria huolimatta muutoksista, joita kohdataan.

Kehitimme keväällä Unelmien työkulttuurin kyselyn, johon olemme saaneet vastauksia usean väitöskirjan materiaalin verran – kahdeksankymmentä vastausta melkein yhtä monesta organisaatiosta. Vastaajia on aina pörssiyritysten johdosta pieniin yrityksiin sekä valtion ja kunnan organisaatioista. Kaikki ovat arvioineet oman organisaationsa kulttuuria.

Positiivisia löydöksiä on paljon. Yleisesti ihmiset kokevat työnsä merkitykselliseksi. He kokevat pystyvänsä vaikuttamaan työhönsä ja heitä rohkaistaan kehittämään uusia ja parempia toimintatapoja. Monet organisaatiot tuntuvat olevan jo kohtuullisen hyvin matkalla kohti itseohjautuvuutta, jonka on sanottu olevan seuraava suuri toimintamalli.

Useissa organisaatioissa tuntuu vastausten mukaan olevan selkeät tavoitteet, mutta yhteisen suunnan luomisessa sekä oikeiden asioiden tekemisessä ja priorisoinnissa organisaatiot jakautuvat. Ketteryyden ja kokeilukulttuurin suhteen organisaatiot tuntuvat myös eriytyvät kahteen leiriin. Tulosten yhteenvedot ja tuloksista esiinnousevia haasteita löydät täältä.

Usein esitetty väite on, ettei kulttuuria voi kehittää, vaan se vain on. Kulttuuri kuitenkin tutkimusten mukaan kehittyy dialogissa, minkä vuoksi on tärkeää jututtaa ihmisiä heille merkittävistä kulttuuriin liittyvistä asioista.  Kulttuuri rakentuu keskusteluissa.

Lähde mukaan keskusteluun ja tutkimaan kulttuurin kehittämisen mahdollisuuksia ja käytäntöjä vastaamalla kyselyyn.