Julkaisija: ← Blogi

Kymmenen minuuttia kollegalle

Huomaan erään tarinan toistuvan jokaisessa työyhteisössä ja organisaatiossa, johon kehittäjänä menen. Se on tarina kiireestä. Kiire tulee vastaan tavalla tai toisella monien ihmisten puheissa. Joissakin työyhteisöissä kiirettä tunnutaan ihailevan edelleen. Oma roolini kehittäjänä on pysäyttää työyhteisö – ainakin vertauskuvallisesti.

Viime viikkoina olen käyttänyt konsultointiprosesseissani erästä yksinkertaista ja tehokasta työskentelytapaa. Siinä työskennellään kolmen hengen ryhmissä. Kussakin ryhmässä on kolme roolia: kertoja, kysyjä ja havainnoija. Kertoja kertoo lyhyesti jostakin hänelle työhön liittyvästä tärkeästä asiasta tai haasteesta. Kysyjä kuuntelee tarkkaan ja auttaa kertojaa avoimien kysymysten avulla saamaan uusia näkökulmia asiaan. Havainnoija havainnoi kertojan ja kysyjän välistä keskustelua ja antaa lopuksi palauteeen. Yksi keskustelukierros palautteineen kestää kymmenestä viiteentoista minuuttia. Kolme keskustelukierrosta takaa, että jokainen ryhmässä pääsee olemaan kussakin eri roolissa.

Lähes poikkeuksetta huomaan, että ihmiset ovat vaikuttuneita harjoituksesta. He kokevat saavansa kymmenessä minuutissa valtavasti ideoita ja uusia näkökulmia omaan asiaan. Luulen että harjoituksen tärkein anti on kollegoiden välinen läsnäolo, pilkkomaton aika ja huomio. On luksusta, kun joku kuuntelee, kysyy ja on aidosti kiinnostunut sinusta kymmenen minuuttia. Tämän päivän työelämässä on haastavaa löytää kollegalle kymmenen minuuttia läsnäoloa. Siihen ei tahdo riittää aikaa.

Tee viikon hyvä teko ja lahjoita jollekin kollegallesi kymmenen minuuttia pilkkomatonta aikaa, läsnäoloa ja hyviä kysymyksiä. Olen varma, että tuo kymmenen minuuttia maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti ja monilla eri tavoin.

Ota yhteyttä