Julkaisija: ← Blogi

Hei Baby, mä lipeen

Muutama päivä sitten tuli TV:stä vanha Hanoi Rocksin haastattelu. Andy McCoy ja Mike Monroe paistattelivat nousujohteisella muusikon uralla rankattuna maailman toiseksi parhaaksi yhtyeeksi englantilaisen Sounds lehden lukijaäänestyksessä. Lehden mukaan Hanoi Rocks oli tuolloin yksi maailman lahjakkaimmista ja potentiaalisimmista yhtyeistä. Hanoi Rocks eli antaumuksella ja jopa vauhdikkaasti monella tavalla. Milloin vauhti sokaisee ja miten uudistua vauhdissa?

Moni yritys tekee tätä uudistumista strategiatyön kautta tarkoituksenaan jäsentää sitä, miten yritys menestyy markkinoilla ja millaisten toimenpiteiden kautta syntyy uutta liiketoimintaa. Jotenkin on kyse siitä, miten rakennetaan poikkeama, lähestytään asiaa uudesta erilaisesta näkökulmasta. Synnytetään uusi tulkinta tilanteesta tai siitä miten markkinassa voisi menestyä, pyritään muuttamaan markkinaa ja jopa ohjaamaan sitä, jotta sitä kautta saadaan uusi vahvempi asema.

Johtamisen näkökulmasta tärkeä askel on se, miten synnytetään uutta ajattelua. Omaksuvatko ihmiset uuden toimintamallin parhaiten kerrottuna vai niin, että he ovat osa syntyprosessia tai että asioiden tietämisen lisäksi niihin syntyy tunneside. Ilman uuden näkemyksen ja merkityksen luomista tilanne on jollain tavalla sama kuin, että maanviljelijä odottaisi satoa ilmanviljan kylvämistä. Uuden omakohtaisen näkemyksen synnyttäminen yleensä edellyttää osallistamista sekä edeltää kehittymistä ja toiminnan muuttumista.

Strategiatyötä voisi tarkastella kolmion kautta, jossa yksi sivu on näkemyksen synnytäminen. Kyseinen sivu on vähän sama kuin auton moottorin sytytysjärjestelmä. Millainen toimintatapa ja mitkä näkemykset saavat organisaation liikkeelle ja toimimaan uudella tapaa?

Kolmion toisena sivuna on allokaatio: mihin lähdemme panostamaan syntyneen uuden näkemyksen pohjalta? Mitkä ovat ne valitut potentiaaliset asiat, joita lähdemme suoraan tekemään ja mitä kokeilemme? Kuinka päivitämme allokaatiota tämän pohjalta? Jotkut valituista asioista toimivat ja jotkut taas eivät. Tennistä on vaikea pelata yksin. Joidenkin asioiden vaikutuksen tietää vasta kokeilemisen ja palautteen kautta, minkä taas tulisi ohjata allokaatioiden päivitystä. Kolmion tätä sivua voisi verrata auton rattiin. Allokaatioita tulisi päivittää ja vahvistaa sitä, mikä toimii ja heikentää toimimattomia allokaatioita.

Strategiakolmion viimeisenä sivuna on toiminta. Miten pysytään allokaation ja strategian määräämällä reitillä. Ollaanko Linnanmäellä törmäilyautoissa ja reagoidaan seuraavan kahden kolmen metrin perusteella tai tulipaloja sammuttaen, vai onko käytössä GPS-järjestelmä, joka pitää paremmin suunnassa.

Leonardo da Vinci on sanonut, että taiteilija maalaa ensiksi mielellään ja sitten vasta käsillään. Jotenkin osuvaa myös strategiatyön ja sen johtamisen näkökulmasta. Yrityksissä pyritään kasvattamaan tulosta paljon tällä hetkellä tekemällä nopeammin ja halvemmalla. Taiteilijoita ovat varmasti myös muusikot, kuten Hanoi Rocksit. Vauhdissa voi helposti unohtua uudistuminen.