Julkaisija: ← Blogi

Unelmien työkulttuuria etsimässä – yhdessä

Olemme saaneet olla koko alkuvuoden unelmien organisaatiokulttuurien kehittämisen parissa. Viime syksynä syttynyt intohimo on kiteytynyt kyselyksi, joka on kantanut kohti suomalaisen unelmien työkulttuurin tarkastelua ja kehittämistä. Yhteinen ketterä kokeilumme lähteä tutkimaan työkulttuureja ja niiden kehittymistä on tuonut mukanaan paitsi kuvaa unelmien työkulttuurista myös monia upeita keskusteluja.

Kyselyn tekoon ryhtyessämme merkittävin tavoitteemme oli luoda kevyt tutkimus – riittävän hyvä kokeilu, joka auttaa meitä eteenpäin kulttuurin kehittämisen tiellä. Kyselyn avulla voidaan herättää jatkojutteluita, joissa päästään nopeasti syvälle. Kun alkutunnustelu on jo tehty, voimme päästä helpommin ymmärtämään ja oivaltamaan, mitä organisaatiossamme tapahtuu. Keskustelut ovatkin meistä oikeastaan mittäämistakin tärkeämpi tutkimisen ja kehittämisen väline. Kuinka mitattavaa organisaatiokulttuuri oikeastaan edes on?

Olemme huomanneet, kuinka moniääninen kulttuuri on. Jokaisella on henkilökohtainen kokemus ja näkemys oman organisaationsa kulttuurista. Olemme saaneet kyselyymme paljon vastaajia ja heistä suuren osan kanssa olemme käyneet myös tunnin mittaiset juttelut tulosten pohjalta. On mielenkiintoista kuulla, miten vastaajat uskovat muiden organisaationsa edustajien vastaavan esimerkiksi niiden asioiden toimivuuteen, jotka eivät heidän omasta mielestään ole organisaatiossa ihan toivotulla tolalla. Keskustelut ovat avanneet näkökulmia molemmin puolin: Kulttuurien kohtaamista parhaimmillaan.

Ehkä hienoin oppi keskusteluissa on ollut sen tarkastelu, mikä organisaatiossa jo toimii. Vahvuuksien ja onnistumisten tarkastelu lisää tunnetta unelmien työkulttuurin rakentamisesta, kun porukasta tunnistetaan jo toimivaa. Jokainen kulttuuri on se oma ja ainutlaatuinen, jota on myös mahdollista kehittää – vaikka aivan pienin askelin. Kyselyn ja oman pohdinnan avulla on jutteluissa päästy syväsukeltamaan isojen teemojen äärelle lyhyessä ajassa tehokkaasti. Olemme kohdanneet upeita uusia ihmisiä ja vanhoja tuttuja, joilla on kiinnostusta organisaatiokulttuurin tarkasteluun.

Humapilla on edelleen käynnissä unelmien työkulttuurin kysely, joka kehittyy koko ajan saamiemme palautteiden ja uusien kokemustemme pohjalta. Vastaamalla olet mukana suomalaisen unelmien työkulttuurin rakentamisen tutkimuksessa. Vastaamisen jälkeen käymme haluttaessa kaikkien vastanneiden kanssa ilmaiset juttelut vastauksiin liittyen. Tarkoituksena on, että pääsemme katsomaan aineistoa myöhemmin myös erilaisten ryhmien näkökulmasta: Miten meidän organisaatiomme kokee ja näkee unelmien työkulttuurin? Mitkä piirteet yhdistävät tekijöitä, jotka ovat meille unelmien työkulttuurissa tärkeitä? Vastauksia voidaan katsoa myös vastauksien antaman kokonaisuuskuvan näkökulmasta: Miten meidän yhteisömme kokee unelmien työkulttuurin suhteessa muhin? Millä tavoin unelmien työkulttuurin käsitykset eroavat meillä ja muualla?

Ajatuksenamme on, että syksyllä tuotamme vastausten ja keskustelujemme pohjalta unelmien työkulttuurin kehittämisen reseptikirjan. Sitä ennen haluamme kuitenkin kutsua kaikki mukaan yhteisiin kehittämistalkoisiin. Vastaa kyselyymme verkossa ja jaa linkkiä eteenpäin. Jokainen kulttuuri on ainutlaatuinen ja juuri sen takia arvokas kehittelyssämme. Kyselykin muokkautuu ja muovautuu jatkuvasti palautteiden pohjalta. Vastaa kyselyyn tai kerro vapaasti, mitä kuuluu sinun unelmien työkulttuuriisi. Jaa kokemuksesi täällä tai facebook-sivuillamme tai twitterissä #unelmientyökulttuuri. Olet mukana syksyllä tehtävässä Unelmien työkulttuurin tuotepaketin arvonnassa.

Unelmien täyteistä viikkoa!

Ota yhteyttä