Julkaisija: ← Blogi

Tänk om varje möte kunde vara en möjlighet

Tänk om varje möte kunde vara en möjlighet till att skapa en ny verklighet och framtid. Tänk om vår förståelse av verkligheten i själva verket har konstruerats i våra möten med andra. Det skulle innebära att vår förståelse för olika konstruktioner av sociala system såsom nationer, folkslag, företag, organisationer, familjer och äktenskap har den innebörd vi gett den i vår kommunikation. Det skulle även innebära att vi i varje samtal står i ett vägskäl där vi kan välja riktning. 

Socialkonstruktionismen och systemtänkande är filosofiska inriktningar som gett upphov till teorier om kommunikation och haft inflytande på bl.a. olika familjeterapier och metoder för förlikning. De utgör också grunden för flera moderna organisationsteorier. Enligt kommunikationsteorin Coordinated Management of Meaning (Making Social Worlds, W. B. Pearce, 2007) innebär kommunikation att koordinera verksamhet/aktivitet och skapa mening.

Enligt enkätundersökningar bland företagsledare har man kommit fram till att verkställandet av beslut hör till de största utmaningarna gällande företagets strategi. Resultatet överraskar inte mig i mitt jobb som organisationskonsult. Ett vanligt svar på om man förstår eller vet vad företagets strategi handlar om är: ”Nja-a, egentligen inte”. 

Jag stöter allt som oftast på missnöje gällande företagens interna kommunikation. Det svåra verkar vara att man varken kan låta bli att kommunicera (d.v.s. att man kommunicerar oavsett om man säger något eller inte) eller kan kontrollera hur budskapet uppfattas av andra.

Vi blir sällan helt rätt förstådda genom att enbart säga vad vi tänker. Däremot kan vi bidra till en större gemensam förståelse och verklighet genom en öppen dialog. Således riskerar en strategi som ledningen enbart informerar om att förbli en idé som inte förstås eller verkställs fullt ut. För att strategin skall kunna omfattas, förstås och verkställas på ett ändamålsenligt sätt är det viktigt att mötas i olika forum och kommunicera kring idéerna med hjälp av olika metoder som kan vara allt från rent rationella till känslomässiga och t.o.m. humoristiska. 

Det förhållningssätt som råder inom socialkonstruktionismen och systemtänkandet ger enligt min åsikt hopp om en positiv framtid. I varje samtal finns en valmöjlighet mot ett mer konstruktivt förhållningssätt. Man kan välja mellan att inkludera eller exkludera, öppna eller stänga, se framåt eller bakåt, se det onda eller det goda.

Tänk om varje möte är en möjlighet.

Ota yhteyttä