Julkaisija: ← Blogi

Luodaan yhdessä Unelmien työkulttuuri

Kulttuuri ei koskaan tule vain jostakin tyhjästä. Organisaatiokulttuurin muutosta rakennettaessa huomio tulee kohdistaa omistautumisen lisäämiseen ja kaikkien organisaation voimavarojen käyttämiseen.

Tuoreiden tutkimusten mukaan 30 % organisaatioiden työntekijöistä on sitoutuneita ja omistautuneita organisaatioonsa (Chan Kim & Mauborgne 2014). He työskentelevät aktiivisesti organisaationsa hyvinvoinnin ja tuloksen saavuttamisen eteen, etsivät aktiivisesti uusia haasteita työyhteisönsä sisällä ja pyrkivät saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet. Saman Harward Business Review -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan noin 50 % organisaation työntekijöistä puolestaan tekee työpaikalla juuri sen, mitä heille on annettu tehtäväksi. Ja suoriutuvat tästä hyvin. Loppu 20 % muodostuu työntekijöistä, jotka aidosti häiritsevät organisaation menestystä. Paitsi etteivät he tee töitään, he myös haittaavat muiden suoriutumista omista töistä.

Tutkimuskin kertoo, etteivät ihmiset ole luonteeltaan omistautuneita tai häiriköitä, eivätkä tarkoituksellisesti toimi näin. Sen sijaan nykyiset organisaatiorakenteet ohjaavat työntekijöitä näihin uomiin. Muutamia vuosikymmeniä sitten käsipari oli ainoa ase, jota työnteossa tarvittiin, mutta työn luonteen muutos on tuonut asiantuntijaorganisaatioihin haastetta niin työn järjestelyn kuin sen johtamisenkin kannalta. Asiantuntijatyön luonteen muuttuessa on sitoutumisen ja omistautumisen rooli niin ikään muuttunut entistä tärkeämmäksi.

Olemme olleet Humapin kanssa 15 vuotta Unelmien työkulttuurien rakentamisen tiellä, ja havainnointityömme tukee tätä tutkimusta. Koko organisaatiomme lähtökohtana oli 15 vuotta sitten luoda työntekijöille heidän unelmiensa työpaikka ja lähteä yhteistuumin tukemaan muita organisaatioita oman Unelmien työkulttuurin luomisessa. Nyt 15-vuotinen tutkimusmatkamme on konkretisoitunut myös ”paperille”. Unelmien työkulttuurin canvaksen avulla voimme avata työyhteisöissä keskustelua työkulttuurin rakentamisesta. Mitkä sinun mielestäsi ovat Unelmien työkulttuurin peruspilarit?

Unelmien työkulttuurin canvas_236x152mm

Asiakaslehdessämme 2/2014 julkaistun artikkelin Unelmien työkulttuurien rakentamisesta pääset lukemaan tästä.