Julkaisija: ← Blogi

Etsin kunnes löydän sun

Luin pääsiäisenä sanomalehteä, jossa oli useita työpaikkailmoituksia. Monessa kohdassa toitotettiin: ”Etsimme joukkoomme huippuosaajaa”. Uskomus näyttää olevan edelleen se, että etsimällä parhaat asiantuntijat saadaan aikaiseksi parasta. Jos näin on, miksi Suomen tuottavuusluvut osoittavat muuta?

On ilmiselvää, että yhteistyön määrä kasvaa jokaisessa työssä entisestään: työtehtävästä tai organisaatiotasosta riippumatta. Miksi näin? Substanssityössä asiat ovat moninaistuneet (Wicked issues) ja siksi päivittäisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan monen asiantuntijan osaamista. Tekijöiden määrä on vähentynyt ja siksi jokaisen mukanaolijan tehtävät laajenevat ja yhdistyvät uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi. Muutoksen tempo on nopeutunut ja muutoksen tekemisestä ja hyödyntämisestä on tullut jokaiselle perustehtävä. Muutoksen onnistumiseen tarvittava innostus, oivallukset, kokeileminen, oppiminen ja sitä kautta innovaatiot, syntyvät otollisimmin yhteistyötilanteissa.

Organisaatiotutkija Peter Scholtesin mukaan jopa 95 % organisaation toimivuudesta riippuu yhteistyöprosessien – eli vuorovaikutuksen ja suhteiden – laadusta ja vain 5 % yksilön taidoista. Urheilumaailma onkin monet kerrat osoittanut, ettei menestynein joukkue ole parhaista yksilöistä tai kalleimmista tähdistä koottu ryhmä, vaan porukka, joka pelaa parhaiten yhteen. Myös asiantuntijatyön viisaus piilee siinä, miten luomme ihmisten välille mielekkäitä riippuvuussuhteita ja kehitämme sosiaalisesti vahvoja ryhmiä.

Organisaatiotutkija Kenneth Gergen puolestaan vakuuttaa, että työyhteisössä on helpompi kehittää ihmisten välisiä yhteistyösuhteita kuin yksilöitä. Mutta työtehtävät, joihin ihminen tulee näiden ilmoitusten kautta kutsutuksi, kertovat toisenlaisesta kulttuurista. Lukemissani ilmoituksissa etsitään, arvioidaan ja palkitaan huippuyksilöitä ja substanssiosaamista. Uskon, että innostumista, sitoutumista ja tuottavuutta tukeva kulttuuri kutsuu etsimään, kehittämään, arvioimaan ja palkitsemaan sitä, mikä tapahtuu ihmisten välissä. Tiettävästi tulosta tuottava jalkapallopelikin syntyy vasta silloin, kun pelaajat nostavat katseensa pallosta muihin pelaajiin.

Loppupeleissä tuottavuus syntyy asiantuntijatyössäkin siitä, kuinka tehokkaasti ja laadukkaasti toistuvissa arjen yhteistyötilanteissa onnistutaan tai epäonnistutaan. Tuottavassa organisaatiokulttuurissa mitataan, miten nämä yhteistyösuhteet tukevat yhteistyötä – ongelmanratkaisua, oppimista, innostumista ja uutta luovaa innovatiivisuutta. Tehokkuutta mitataan sillä, mikä on parin tai ryhmän kyky käyttää käytettävissä oleva aika parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa kuhunkin tehtävään. Ja laatua arvioidaan sen mukaan, kuinka hyvin yksilöiden asiantuntijuus eli organisaatiossa oleva osaaminen tulee käyttöön, kuinka moninäkökulmaisesti, ratkaisukeskeisesti ja eteenpäinsuuntaavasti pari tai ryhmä pystyy asioita käsittelemään ja ratkaisemaan. Kun ymmärrys suhteiden merkityksestä ja tietoisuus yhteistyön vaikutuksesta lisääntyy, tuottavuus alkaa kasvaa omalla painollaan.

Kuin tilauksesta radiossa alkaa soida Markku Aron ikivihreä Etsin kunnes löydän sun. Jään kuuntelemaan. Sanat osuvat naulan kantaan. Tässäpä oiva kutsu seuraavaan työpaikkailmoitukseen.

Ota yhteyttä