Julkaisija: ← Blogi

Voiko työkulttuurista unelmoida?

Unelmat antavat energiaa ja elämäniloa, vievät eteenpäin, saavat tekemään ja oppimaan. Yhteisen unelman siivittämät teot muuttavat ryhmän tiimiksi. Yhteisessä unelmassa organisaation missio ja visio yhdistyvät merkityksellisellä tavalla. Unelmat ovat monesti johtaneet isoihin asioihin ja tapahtumiin – niissä on voimaa.

Unelmissa piilee myös riski: mitä haluat, myös toteutuu. Kannattaa siis harkita mistä unelmoi. Kun olemme muodostaneet kuvan unelmastamme, otamme tietoisesti ja tiedostamatta pieniä ja suurempiakin askelia unelman saavuttamisen suuntaan. Unelma antaa meille suunnan, jota ilman saatamme ajelehtia.

Voiko työntekoon liittyä unelmia? Vietämme työn äärellä lähes puolet hereilläoloajastamme. Hyvästä työpaikasta, työyhteisöstä, uudesta osaamisesta tai innostavasta johtamisesta saa – ja kannattaa – unelmoida, sillä unelma voi muuttua käytännöksi.

Unelmat ovat viime aikoina olleet meidän kantava teema. Ne ovat pulpahdelleet pintaan useilla tavoilla – blogissa, brunsseilla, viime syksyn 15-vuotisjuhlilla, sisäisissä kohtaamisissa, tutkimuksessa ja lehdessä. Unelmien työkulttuurin canvaksesta puhumattakaan. Tavoitteenamme on ollut selvittää, mistä palasista Unelmien työpaikkojen anatomia rakentuu.

Kirkkaimmin unelmat näkyvät missiossamme, tavoitteessa rakentaa Unelmien työkulttuureita. Unelmien työkulttuurin canvaksen avulla halusimme jäsentää ja hahmottaa sitä, mistä unelmien työkulttuuri rakentuu. Mihin tuttuun, tärkeään tai ajankohtaiseen sinun huomiosi kiinnittyy canvaksessa?

Kun lähdemme luomaan Unelmien työkulttuuria, teemme sitä usein yhden asiakasorganisaation sisällä. Suuri potentiaali piilee kuitenkin siinä, miten organisaatiot voivat oppivat toisiltaan. Jokaisella organisaatiolla on oma tarinansa ja omat käytänteensä. Silti samat ilmiöt koskettavat lopulta kaikkia organisaatioita. Halusimmekin luoda kohtaamispaikkoja ja kokemushautomoita, joissa osallistujat eri organisaatioista pääsevät keskustelemaan, oppimaan ja viemään opittua omaan työkulttuuriin. Niin syntyi ajatus Unelmista totta -klubeista.

Klubeilla pääsee jakamaan kokemuksia uudessa porukassa, oman arkisen ympäristön ulkopuolella. Ne tarjoavat ihmisille pysähtymisen paikan, jonka keskiössä ovat osallistujien kokemukset ja ajatukset. Samalla syntyy uusia verkostoja ja organisaatiorajat ylittävää ajattelua, keskustelua ja oppimista.

Jokainen klubi kietoutuu jonkin teeman ympärille, joka muodostaa raamit keskustelulle ja työskentelylle sitä kuitenkaan liikaa rajaamatta. Sisältö ja lopputulos määräytyvät lopulta siitä, mitä yhdessä tekemisen kautta syntyy. Aihealueet valitsimme siten, että niistä muodostuu avaimet innostavan ja tuottavan työkulttuurin rakentamiseen. Osallistujat saavat uusien ajatusten lisäksi konkreettisia työkaluja sovellettaviksi omassa organisaatiossaan.

Taustalla on myös suurempi missio: suomalaisen työkulttuurin kehittäminen.  Olemme mukana kumppanina Työelämä 2020 -verkostossa, jonka tavoitteena on luoda suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Tuomme kortemme kekoon kokoamalla ihmiset eri organisaatioista pohtimaan, miten Unelmien työkulttuureja rakennetaan. Siitähän tässä lopulta on kyse. Tavoitteena on, että klubien kautta kulttuurin rakentaminen laajenee yksittäisten organisaatioiden kautta osaksi suomalaista työelämää ja yhteiskuntaa.

Ota yhteyttä