Julkaisija: ← Blogi

Muutosten fokuksessa rakenteet vai kulttuuri ?

Monessa organisaatiossa yksittäisiä muutoksia hallitaan jo hyvin. Avainviestit sekä kysymykset ja vastaukset ovat dokumenteissa paikallaan ja ne jaetaan suunnitellusti esimiehille. Esimiehet ovat harjoitelleet, miten kertoa vaikeita asioita, infot on ajoitettu hyvin, johto videoi viestejään ja vastaavat kysymyksiin eri paikkakunnilla. Tukitoimet starttaavat suunnitelmallisesti. Asiat sujuvat sovittujen askelmerkkien ja prosessien mukaisesti.

Muutoksen hallinta vaatii laajaa osaamista ja nielee osallistujien ajan ja fokuksen. Samanaikaisesti hyvä muutoksen hallinnan toteuttaminen yksistään on muuttumassa riittämättömäksi.

Joillain aloilla muutoksen nopeus on huima ja yllätyksellinen  – samaan aikaan, kun miettii, voiko asioita esittää, ne ovat jo monessa organisaatiossa toteutuneet. Esimerkiksi pienempiä yksikköjä muutetaan yhä isommiksi kokonaisuuksiksi, joiden liikkuvia prosesseja on vaikeampi kuvata tarkasti ja siirtää prosessikaavioista toteutettavaksi. Menestyksekkäiden toimintamallien ja kilpailuedun aika on lyhentynyt paperitehtaista pelistudioihin. Kun onnistuneet mallit aiemmin kestivät vuosikymmeniä, nyt niiden elinkaari mitataan vuosissa. Nykymaailmassa yksittäisten muutosten hallinta ei riitä, vaan oleellisempaa on rakentaa kulttuuria yli toistuvien muutosten.

Peter Druckerin sanoin ”kulttuuri syö strategian aamupalaksi”, mutta muutoksen käytännössä rakenteiden hallinta ajaa usein vielä kulttuurin yli. Kulttuurin merkitys koetaan tärkeäksi ja tutkimukset todentavat sen kehittämisen merkityksen.

Kulttuurin kehittäminen edellyttää osallistumista ja yhteistä tekemistä. Maailma on muuttunut nopeasti ja radikaalisti myös tältä osalta. Applikaatiot osallistua ja käydä keskustelua digitaalisesti ovat kehittyneet vauhdilla. Samalla some on muuttanut muutamassa vuodessa ihmisten halun ja taidot osallistua digikeskusteluun. Laaja osallistuminen yhdessä kehittämiseen tehokkaasti osana olemassa olevia palavereita ja foorumeita isoissa ja hajanaisissakin organisaatioissa, on mahdollista.

Olemme tutkineet yhdessä kumppanien kanssa elementtejä ja tekoja, joiden kautta voimaannuttava kulttuuri syntyy. Tältä pohjalta olemme tehneet kyselyn. Lähde kanssamme tutkimaanorganisaatiokulttuureja ja löytämään välineitä rakentaa kulttuurianne toiminta toiminnalta ja keskustelu keskustelulta pitkäjänteisesti.

Täytä Unelmien työkulttuurin kyselymme, joka pohjautuu kokemuksiimme työkulttuurin keskeisistä vaikuttajista. Vastaaminen kestää alle 10 minuuttia.

Arviointi näyttää työkulttuurinne tilan suhteessa eri organisaatioiden keskiarvoon.

Lisäksi tarjoamme arviointiin liittyvän puolen tunnin coaching-keskustelun virtuaalisesti tai kasvokkain. Tapaamisessa tarkastelemme mahdollisuuksista työkulttuurin kehittämiseen.