Julkaisija: ← Blogi

Uusi työ – uudenlainen yhteistyö

Aloitin hiljattain uudessa yrityksessä ja uudessa työssä. Ensimmäisen kolmen viikon aikana tapasin ja juttelin tunnista puoleentoista noin 25 kollegan ja esimiehen kanssa. Eli miltei kaikkien. Oliko tuo ajantuhlausta vai tehokkuutta, mietin itsekin.

Keskustelut toivat energiaa, loivat hyvin erilaisia tarinoita samasta yrityksestä sekä kertoivat ihmisten erilaisista intohimoista ja osaamisista. Lisäksi tapaamiset avasivat mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Osaaminen yksilön ominaisuudesta verkostoon

Yksi tulevaisuuden työn ykköstutkijoista Lynda Gratton (2014) kuvaa, kuinka työ on muuttumassa ennenäkemättömällä vauhdilla. Osaaminen on siirtymässä yhä voimakkaammin yksilön ominaispiirteestä verkoston ominaisuudeksi. Ympärillämme olevat ihmiset päivittävät tietojamme ja tarjoavat mahdollisuuksia hyödyntää osaamistamme. Ilman kehittyvää, dynaamista verkostoa osaamisemme kuihtuu nopeasti.

Myös ryhmien kohdalla yhä pienempi osa asiantuntijoista työstää määritellyn tiimin kanssa samaa tietoa pitempää aikaa.  Kun töitä ennustetusti katoaa staattinen tieto on myös helppo siirtää koneille tai toisaalle.

Verkostojen luominen kehittymisen keskeinen taito

Kun osaamiset ovat verkostoissa, myös työssä oppimisen ydintaidot muuttuvat. Asiantuntijalle omaa älykkyyttään keskeisemmäksi osaamiseksi tulee se, miten hän pystyy luomaan ja uusimaan verkostojaan.

Gratton esittää asiantuntijan kehittymiselle kolme keskeistä tekijää:

  • Löydä omista intohimoista innostuneet asiantuntijat ja liity osaksi yhteisöä, joka yhdessä kehittää tietämystään. Osaajat voivat olla ympäri maailmaa.
  • Löydä ihmisiä, jotka ajattelevat asioista eri tavoin kuin sinä, saat erilaista näkemystä tietoon. Erilaiset näkemykset mahdollistavat uudet avaukset.
  • Muutoksien kohdissa löydä kykysi luoda uusia kontakteja ja verkostoja

Muutosohjelmista innovaatiokyliin, saunoihin, hautomoihin…

Nykyisessä jatkuvien muutosten maailmassa olemme Gary Hamelin mukaan siirtyneet muutosohjelmista muutosalustojen aikaan. Jotta organisaatiot luovat edellytyksiä pitkäjänteiselle ryhmien ja yksilöiden kehittymiselle, tarvitaan tiloja tai alustoja, jotka mahdollistavat rikkaan, luovan vuorovaikutuksen. Huolimatta jatkuvista muutoksista alusta luo edellytyksiä tiedon jäsentämiselle ja uusiutumiselle.

Muutosalustan luominen edellyttää investointia teknologiaan, tiloihin sekä samalla ihmisten tapaan tehdä yhteistyötä, johtamiseen ja kulttuuriin. Näin johto on päätöksentekijänä ja esimerkkinä avainasemassa tai pullonkaulana.

Yrityksissä on lähdetty muotoilemaan uudelleen rakennusten luomia mahdollisuuksia erilaisille keskusteluille, foorumeille, kohtaamisille sekä luomaan inspiroivia ja energisoivia tiloja. Värikkäät puhelinkopit, punaiset tuvat, kahvilat ja sosiaaliset kirjastot luovat vaihtelevan ympäristön eri kokoisten ryhmien yhteistyölle. Samalla useissa suomalaisissa organisaatioissa teknologian taso mahdollistaa jo rikkaan ja joustavan yhteistyön malleja laajasti. Kieli ja sanat antavat merkityksiä ja auttavat luomaan uudenlaista keskustelua ja avauksia. Tehdassaleista on muotoiltu innovaatiokyliä, saunoja, hautomoita jne.

Virtuaalisuus hankaluudesta mahdollisuudeksi

Yhä enemmän hajautettu työskentely nähdään pakon sijaan mahdollisuutena, joka luo positiivisia edellytyksiä hyvinvoinnille, innostumiselle, hyvälle asiakaskokemukselle ja tehokkaalle toiminnalle. Samalla yhteisen kehittämisen polku edellyttää lisääntyviä osaamisia organisaatiossa kuuntelun, kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kohdalla. Myös esimerkiksi uudenlaista käsitystä tehokkuudesta tarvitaan.

Kuten globaalin johtamisen tutkija Nancy Adler sanoo, tulevaisuuden työ edellyttää johtajilta ja esimiehiltä rohkeutta:

  • kohdata todellisuus sellaisena kuin se on
  • nähdä siinä mahdollisuuksia ja uudenlaisia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.
  • inspiroida ihmisiä löytämään uudenlaisia mahdollisuuksia käyttää omaa osaamistaan, ei vain motivoida heitä saavuttamaan muiden asettamia tavoitteita.

Johtaja on muutoksen alustan mahdollistaja ja dynamo.

Lähde mukaan virtuaalisen kulttuurin polulle

Aloita uusi vuosi uusin uskomuksin virtuaalisen työn mahdollisuuksista. Lähde tutkimaan polkua, minkälaisin elementein ja askelmin yhteistyön ja hajautuneen työn kulttuuria luodaan.

Avoimessa valmennuksessamme yhdessä huippututkijoiden, muutosten tekijöiden ja teknologisten työvälineiden kanssa luomme polkua hajautetun työn kulttuurin luomiseksi.  Valmennus mahdollistaa yhteiskehittämisen, kokeilevan otteen ja sparrauksen omalle polulle.

Hajautuneen työn johtaminen ja hyvä asiakaskokemus -valmennus
Ajankohta: ma 9.2. klo 10–17, pe 6.3. klo 12.30–15.30 virtual, pe 17.4. klo 12.30–15.30 virtual