Julkaisija: ← Blogi

Toimivan työyhteisön perustana luottamus ja kunnioitus

Vietin menneenä kesänä kuukauden Israelissa matkustellen ja opiskellen konfliktin ratkaisua. Pyöritellessäni konfliktiin liittyviä asioita löysin yhden ratkaisun avaimen, jota voidaan käyttää sekä kahden henkilön että kahden kansakunnan välisen konfliktin ratkaisuun. Tuo avain on sympatian tunne.

Nadlerin & Livitarian (2006) mukaan sympatian tunne on mahdollista kokea vain, jos pystyy luottamaan ja kunnioittamaan toista osapuolta. Pohditaanpa hieman, mistä koostuvat nämä kaksi tärkeää asiaa.

Mitä luottamus on? Mielestäni luottamus on tunne siitä, että voi olla oma itsensä ja sanoa mielipiteensä pelkäämättä vastapuolen reaktiota. Toisen osapuolen tunteminen on tie luottamukseen. Tekemässämme Unelmien työpaikka -tutkimuksessa haastateltavat kertoivat ymmärryksen, hyväksyvän ilmapiirin ja avoimuuden tärkeydestä. Näitä kaikkia tarvitaan luottamuksen rakentamiseen. Luottamus on seurausta hyvästä vuorovaikutuksesta.

Luottamuksen ollessa läsnä työpaikalla, on myös palautteen antaminen helpompaa. Tutkimuksen haastateltavat korostivat rakentavan palautteen antamisen ja saamisen tärkeyttä. Heidän mukaansa kehut auttavat jaksamaan ja kritiikki kehittää.

Luottamuksen ansaitsemisen jälkeen voidaan ottaa askel kohti kunnioitusta. Tutustumisen ja luottamuksen seurauksena ymmärrys toista osapuolta kohtaan kasvaa. Tällöin on mahdollista kunnioittaa toisen erilaisia tapoja, kulttuuria, uskontoa ja erilaisuutta sen kaikissa muodoissa. Kunnioitus mahdollistaa sen, että jokainen voi olla oma itsensä. Nämä kaikki edellä mainitut asiat ovat perusta hyvälle ilmapiirille. Hyvällä ilmapiirillä on vaikutusta jokaisen jaksamiseen. Se on voimavara.

Mikäli kokee olevansa uhri, on sympatiaa mahdotonta tuntea, kertovat Nadlerin & Livitarian artikkelissaan. Luottamuksen ja kunnioituksen ansioista osapuolet pystyvät kuitenkin ristiriitatilanteissa asettumaan toistensa asemaan, jolloin syntyy sympatian tunne.

Tutkimuksessamme haastateltavat nostivat esiin tärkeitä asioita, jotka edesauttavat ratkaisemaan ja ehkäisemään konfliktitilanteita työpaikalla. On tärkeää ottaa rohkeasti puheeksi ongelmat, jotta niihin voidaan puuttua. Lisäksi ongelmien käsitteleminen heti niiden ilmetessä edesauttaa ja nopeuttaa ratkaisuun pääsemistä. Työpaikoilla konfliktitilanteiden ratkaisussa avuksi voivat myös olla pelisäännöt, jotka sisältävät yhdessä sovitut toimintatavat.

Jokaisella on työyhteisössään vastuu omalla vuorovaikutuksellaan vaikuttaa positiivisesti työyhteisön toimivuuteen. Ehkä suuremmatkin konfliktit lähtevät ratkeamaan yksittäisten ihmisten esimerkillisestä toiminnasta.

Toivotaan, että sympatian aalto kasvaa entisestään ymmärryksen, luottamuksen ja kunnioituksen myötä, saavuttaen lopulta isommatkin konfliktit ratkaisten ne.

Kysyimme myös Jyväskylän kaupunkilaisilta, millainen on heidän Unelmiensa työyhteisö. Mitkä asiat tekevät sinun Unelmiesi työyhteisön?

Tanja Arffman, Unelma-tiimi

Tanja on Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän opiskelija ja Humapin kanssa yhteistyötä tehneen Unelma-tiimin jäsen. Lue lisää Humapin ja Jyväskylän yliopiston Unelmien työpaikkojen anatomiaa etsimässä -projektista täältä.

Lähde: Nadler,A. & Liviatan, I. 2006. Intergroup Reconciliation: Effects of Advetsary’s Expressions of Empathy, Responsibility, and Recipients’ Trust. PSPB. Vol. 32. No. 4, April 2006, 459-470.