Julkaisija: ← Blogi

Ihmisläheisesti ja innostaen

”Mitä on hyvä johtajuus?”

”Miten johtaa ihmisiä huippusuorituksiin?”

Näiden kysymysten äärellä olen ollut useamman kerran toimiessani projektipäällikkönä Unelma-tiimissämme. Pohtien, kokeillen ja oppien. Selvittäessämme unelmien työpaikkojen anatomiaa projektitiimimme kanssa, kysyimme haastateltavilta johtajuudesta unelmien työpaikalla. Unelmien johtaja ei ole joku, joka huutelee käskyjä kaukaa norsunluutornistaan. Sen sijaan hän on osa kokonaisuutta yhdessä työntekijöidensä kanssa. Hän on läsnä työntekijöiden arjessa ja osallistaa heidät päätöksentekoon. Hän näkee ja huomioi työntekijät ihmisinä yksilöllisine tarpeineen.

Unelmien johtajuudessa yhdistyvät ihmisläheisyys ja tavoitesuuntautuneisuus. Ihmisläheisyyden voimaan uskon itsekin, sillä ihmiset eivät ole koneita, jotka syöksevät tulosta käskyjen ja palkan voimin. Ihmiset ovat ainutlaatuisia kokonaisuuksia tunteineen ja ajatuksineen. Kokonaisuus ratkaisee tulosten syntymisen. Huippusuoritusten takana on työstään aidosti innostuneita ihmisiä. Johtajuus on avainasemassa innostuksen syntymisen mahdollistajana.

Luottamus ja arvostus nousivat tutkimuksessamme johtajuuden merkittävimmiksi tekijöiksi. Kun johto osoittaa luottamusta ja aitoa arvostusta työntekijöitä ja heidän työpanostaan kohtaan, myös työntekijät haluavat antaa parhaansa. Johtamalla omalla esimerkillään ja viestimällä avoimesti johto rakentaa luottamuksen ilmapiiriä.

Sopivan vapauden antamisen nähtiin lisäävän innostusta. Unelmien johtaja mahdollistaa työntekijöille itsensä toteuttamisen yhteisten pelisääntöjen puitteissa. Vaikutusmahdollisuuksia toivottiin niin työn sisältöön kuin työtapoihinkin. Ihmiset ainutlaatuisina persoonina voivat tehdä työtä jokainen eri tavoin päästen kuitenkin samoihin tuloksiin.

Lisäksi tavoitteellisuutta työssä pidettiin tärkeänä tekijänä. Selkeät tavoitteet ja kehityksen näkeminen luovat kipinää tekemiseen. Tavoitteiden saavuttamisesta syntyy innostusta lisääviä onnistumisen kokemuksia ja päämäärä luo tekemiselle merkitystä.

Entä sainko itse vastauksia kysymyksiini? Matkani kysymysten äärellä jatkuu edelleen, mutten jäänyt tyhjin käsin. Sain nimittäin valtavan määrän arvokkaita kokemuksia sekä oivalluksia, ja uskoni ihmisläheisen johtajuuden voimaan vain vahvistui.

Kysyimme myös Jyväskylän kaupunkilaisilta, millainen on heidän mielestään unelmien johtaja. Millaisia asioita sinä toivot johtajaltasi?

Tanja Kalinainen

Tanja on Jyväskylän yliopiton kasvatustieteiden opiskelija ja Humapin kanssa yhteistyötä tehneen Unelma-tiimin jäsen. Lue lisää Humapin ja Jyväskylän yliopiston Unelmien työpaikkojen anatomiaa etsimässä -projektista täältä.