Julkaisija: ← Blogi

Muutos on täällä tänään

Maailma muuttuu ympärillämme. Monet organisaatiot ovat havahtuneet siihen, että ympäristön muuttuessa myös organisaatioiden toiminnan pitää muuttua, entisellä ei enää pärjää.

Ennen maailma oli ainakin näennäisen staattista ja muutosten jälkeen voitiin palata takaisin vanhaan, kunnes uusi muutos jälleen kohtasi. Muutosprosessin aikana saatettiin keksiä, että nyt tarvitaan muutosjohtajuutta, jolloin lääkkeeksi luettiin uusin muutosjohtamisen kirja tai otettiin ulkopuolinen konsultti puhumaan henkilöstölle muutokseen sopeutumisen tärkeydestä ja positiivisesta ajattelusta. Enää se ei riitä.

Tänä päivänä ollaan jo ymmärretty että muutos on pysyvää ja muutosten tahti kiihtyy. Mutta kuinka moni johtaja on ollut valmis muuttamaan myös omaa toimintatapaansa, johtamistyyliään ja ajattelumallejaan? Valveutuneimmat organisaatiot, siis ne jotka ovat varmistaneet menestyksensä myös tulevaisuudessa, ovat tietoisesti ja johdonmukaisesti kehittäneet organisaationsa ajattelua ja kulttuuria. Ne ovat ymmärtäneet, että uudenlaisella, erilaisella ajattelulla ja tekemisellä syntyy organisaatiossa jotain uutta ja erilaista.

Miksi silti niin monet organisaatiot, jotka tietävät että on toimittava toisin, jotta luodaan uutta ja selvitään toimialan murroksessa, pitävät kiinni vanhoista toimintatavoista ja ylläpitävät vanhoja uskomuksia. Siksi, koska uusi ja erilainen on pelottavaa. Lopputulosta ei voi tietää ennalta. Mitähän siitä tulee, jos johto, esimiehet ja alaiset keskustelevat, ideoivat ja jakavat kokemuksiaan ihan vapaasti keskenään? Voisiko työntekijöillä olla ajatuksia strategisiin painopisteisiin, myynnin tehostamiseen ja yhteistyön kehittämiseen? Voisimmeko suunnitella yhteistä tulevaisuutta yhdessä?

Muutos tarvitsee rohkeaa johtajuutta, uskallusta ajatella ja tehdä asioita toisin, välillä myös suuntaa muuttaen, ajoittain myös epäonnistuen. Viisautta on tutkailla ilmiöitä, hankkia uutta tietoa, yhdistellä uutta ja vanhaa, kytkeä ihmisiä ja asioita. Ulkopuolinen valmentaja voi tuoda muutokseen selkeyttä ja tehdä ilmiöitä näkyväksi esittämällä kiperiäkin kysymyksiä sekä kannustamalla ja tukemalla. Uusi sähköinen teknologia tukee isompia muutosprosesseja etenkin hajautetuissa organisaatioissa ja globaaleissa ympäristöissä.

Muutoksen läpikäynnissä ja uuden kulttuurin rakentamisessa on hyvä varautua monenlaisiin tunteisiin – niin omiin kuin toistenkin. Usein merkityksellisimmät, sytyttävimmät ja mieltä koskettavimmat muutokset eivät synny helpolla. ”If it doesn’t challenge you, it won’t change you!” Anna itsellesi ja muille aikaa ja foorumeita henkilökohtaisten merkitysten rakentumiselle. Merkityksiä ei voi siirtää, mutta niitä on mahdollista ohjata, vauhdittaa ja energisoida tavoitteiden suuntaan.

On tärkeää, että organisaatio oppii ja kehittyy sille ainutlaatuisella ja luontevalla tavalla, siksi valmennus- ja konsultointiprosessit räätälöidään ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja ollaan valmiita tekemään muutoksia matkan varrella. Kun organisaation jäsenille on prosessin myötä kirkastunut toiminnan tarkoitus ja tehtävä, henkilökohtainen rooli ja missio, työn tekeminen saa aivan uudenlaisen merkityksen. Parhaimmillaan myös asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät kutsutaan mukaan yhteiseen keskusteluun ja tekemiseen. Kehitysprosessin jälkeen organisaatio jatkaa oppimista ja kehittymistä omin voimin energisoituneena, uusin ajatuksin ja työkaluin. Rohkeasti ja uteliain mielin.