Julkaisija: ← Blogi

Lisää liikettä organisaatiokulttuuriin

Työkulttuurin rakentaminen on nyt monella tavalla murroksessa. Työtilat muuttuvat monitilatoimistoiksi, sähköiset työympäristöt ovat osa arkea samoin kuin muutokset – ne on tulleet jäädäkseen. Ympäristön kaoottisuus ja kompleksisuus muodostavat otolliset olosuhteet ongelmien synnylle ja tutkimusten mukaan juuri siitä syystä kohtaamme arjessa entistä enemmän ja haastavampia ongelmia (wicked problems). Päänupin pitää siis olla kunnossa, jotta ajatus liikkuu ja ongelmat tulevat ratkaistuiksi.

Keräsimme tavallisimpia työpäivän tilanteita, joissa ihmiset käyttävät aikaansa. Normaali työpäivä on istumista omalla työpisteellä, kokouksissa, puhelimessa, video- tai webkokouksissa, seminaareissa, lounaalla ja kahvitauolla, taistelemista sähköpostien kanssa sekä järjestelmien täyttämistä. Samaa jatkamme illalla kotona töitä tehden. Muut työpäivän tilanteet koostuvat työmatkasta, virkamatkasta, siirtymistä, pienryhmätyöskentelyistä, sparraushetkistä, epävirallisista keskusteluista – ja liian usein jumeista oman ajattelutyön kanssa.

Työterveyslaitoksen Terveys ja työkyky -tiimin tiimipäällikkö Sirpa Lusa ja erikoislääkäri Harri Lindholm kirjoittivat työyhteisöjen liikunnan lisäämisestä Työterveyslaitoksen Kaikuluotain-blogissa 11.4. Liikkumattomuuden ja liiallisen istumisen teema on nyt siis esillä monessa paikassa.

Tiedämme hyvin, että asenne ratkaisee. Jatkuva istuminen tappaa ja negatiivisuus tukahduttaa luovaa ongelmanratkaisukykyä. Hyvinvointi on tuloksellisuuden avain: organisaation strateginen menestystekijä. Tästä huolimatta toimimme epäviisaasti sekä oman terveytemme että tuloksettomuuden uhalla. Mutta miksi? Tätä teemaa Humapin ja Liikunta-alan kattojärjestön Valon osaajat ovat lähteneet kannattelemaan yhdessä Tekesin ja valtionhallinnon kehittäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Ensimmäisen askel kulttuurimuutokseen on ajattelutavan muuttaminen. Tämä koskee niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin. Liike ja liikkuminen seistessä tai istuessa mielletään usein levottomuutena tai huonokäytöksisyytenä. Mutta mitä tehokkuus on uudelleenajateltuna? Kehon liikehän saa aivot liikkeelle ja mielen energiseksi. Työ itsessään ohjaa tekijöitään yhä enemmän yhteistyöhön. Näihin yhteistyötilanteisiin pitää synnyttää lisää liikettä. Liikkumisesta pitää tulla luonnollinen osa yhdessäohjautuvuutta. Silloin itseohjautuvuuden puutteesta kärsivät saavat henkistä tukea ja kannustusta muilta. Ja samalla työssäjaksamisen käsite muuttuu työssäenergisoitumiseksi.

Aktiivinen istuminen ja seisominen antaa tilaa innostumiselle ja kokonaisvaltaiselle luovalle ajattelulle. Pienet parikeskustelut liikkuen, vaikka kesken kokouksen, antavat jokaiselle mahdollisuuden olla aktiivinen ja osallistua keskusteluun – ajatella yhdessä. Kokoustilojen muuttaminen aktiivisiksi ajattelupaikoiksi vaatii uusia tilaratkaisuja. Tilaratkaisuja suunniteltaessa voidaan lähteä tässäkin suhteessa täysin uuteen suuntaan. Jos tilat eivät heti suosi liikkumista, voi aloittaa kuminouhoilla. Niistä on ollut hyviä kokemuksia muun muassa seminaareissa.

Jos sähköpostikulttuuri muuttuisi videoclip- ja sanelukulttuuriksi, voisimme selättää sähköpostit vaikka kävelylenkillä. Kävelykehityskeskustelujen suurin haaste on ollut kirjaamisen vaikeus. Kun emme juutu niissäkään lomakkeisiin, voimme tehdä älypuhelimilla yhteenvedon ja laittaa sen verkkoon muistiona. Sama toimisi myös 10 minuutin kävelyretkillä, joille näin kevätaikaan on helppo lähteä keskellä päivääkin.

Pohdimme yhdessä näitä arjen innovaatioita Helsingin Kaivopuistossa to 12.6. klo 9–11 ja Turun Puolalanpuistossa pe 13.6. klo 9–11. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Haastamme Sinut myös Lisää liikettä organisaatiokulttuuriin -sivuillemme: https://www.facebook.com/groups/lisaaliikettatyokulttuuriin/

  • tuo näille sivuille ajankohtaiset linkit
  • kokeile omassa organisaatiossa yhtä uutta toimintatapaa, joka lisää liikettä
 ja jaa parhaimmat kokeilut ja kokemukset ryhmässämme

Kuvankaappaus 2014-4-29 kello 8.46.50                       Kuvankaappaus 2014-4-29 kello 8.46.06

Terhikki Rimmanen,                                 Nelli Kuokka
Toimitusjohtaja, Humap Consultation           Johtaja, yhteiskuntasuhteet, Valo

Ota yhteyttä