Julkaisija: ← Blogi

Uusi ROI – tuottavat investoinnit 2014

Näen asiakasorganisaatioissa ja lehtien palstoilla merkkejä suomalaisen työkulttuurin murroksesta. Kolmasosa nykyisistä työpaikoista on katoamassa ja pahoinvointitilastot ovat hurjia. Myös digitalisaation astetta mittaava digibarometri 2014 paljastaa, että edellytyksiinsä nähden Suomi alisuoriutuu rankasti – erityisesti yrityssektorilla. Kaikilla toimialoilla ja sektoreilla voidaan onnistua, jos osaamisen lisäksi organisaatioissa on riittävästi rohkeutta, onnellisuutta ja intohimoa.

R = ROHKEUS

Organisaation pääomaa on kyky tuottaa lisäarvoa asiakkaan tarpeisiin. Se on kykyä kuulla asiakasta, ratkaista ongelmia asiakkaan tarpeista käsin ja näitä hyödyntäen kehittää palveluja ja tuotteita edelleen. Tästä Apple ja Lego ovat olleet loistavia esimerkkejä.

Ennen organisaatioissa oli tehtäviä, joihin pyrittiin löytämään parhaat toteuttajat. Nyt organisaatioissa tarvitaankin ihmisiä, joilla on rohkeutta luoda uusia tehtäviä ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Tekijöillä pitää olla rohkeutta myös käyttää vahvemmin digitaalisia ratkaisuja, jotta spontaani ideointi ja tuottava yhteistyö mahdollistuvat. Kasvumahdollisuuksia luova strategia vaatii rohkeutta myös johdolta. On uskallettava tehdä toisin. Kilpailijoista erottava räätälöinti-, tuotekehitys- ja palveluosaaminen ovat nyt asiantuntijoissa ja tekijöissä, joille valtaa tulee antaa yhä vahvemmin.

Bottom-up kokeilukulttuuri syntyy, kun muodollisen koulutuksen investoinneista siirrytään työssäoppimiseen ja aitojen työryhmien tukemiseen. Siinä luodaan toimintamallit johdon, asiantuntijoiden ja asiakkaan jatkuvaan vuoropuheluun – rohkeutta itseohjautuvuuteen, yhdessä oivaltamiseen ja kokeiluun.

O = ONNELLISUUS

Organisaation pääomaa ovat hyvinvoivat ihmiset. Hyvinvointi on kokemus. Se on sekä terveyttä, hyvää elämää, hyvää ilmapiiriä että hyvin toimivia yhteistyösuhteita. Tämän eteenpäin viemisestä Työelämä 2020-hanke on loistava esimerkki.

Ennen organsaatioissa oli prosesseja, jotka pyrittiin viilaamaan laatukuntoon. Nyt organisaatiossa onkin asiantuntijoita, joiden hyvinvointi varmistaa laadukkaan vuorovaikutuksen ja luottamusta vahvistavan yhteistyön. Nämä ovat tärkeitä, jotta yhä haastavammat ongelmat pystytään ratkomaan tuottavasti ja tuloksellisesti. Muun muassa tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtajan Olli Hietasen, työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Mankan ja Digibarometri 2014:n mukaan asenne on kuitenkin tällä hetkellä pahin este menestymiselle. Valittamalla ei uutta synny. Tutkimukset osoittavatkin, että negatiivinen puhe väsyttää aivoja. Neurologiasta kirjoittaneen Trevor Blaken mukaan yli 30 minuutin altistuminen valittamiselle jopa tappaa hermosoluja ja aivojen ongelmanratkaisuosaa. Ratkaisuihin pyrkivä kritiikki ja kannustava puhe puolestaan energisoivat ja saavat aivot liikkeelle.

Asenteet muuttuvat, kun investoidaan ihmiskeskeiseen strategiaan – kokonaisvaltaisen strategisen hyvinvointimallin rakentamiseen. Se rakennetaan olemassa olevien vahvuuksien kautta, joka tarjoaa paalupaikan synkkien ajatusten, ongelmien ja korjaustoimenpiteiden kanssa kamppaileville kilpakumppaneille. Siinä luodaan johtamismallit, jotka investoivat ja palkitsevat henkistä ja sosiaalista hyvinvointia – onnellisuutta materiaalisen hyvinvoinnin sijaan.

I = INTOHIMO

Organisaation pääomaa on usko itseensä. Se on tahtoa, päämäärätietoista yhdessä tekemistä, osaamisen hyödyntämistä, oppimista ja kehittymistä. Suomen jääkiekon olympiapronssi on tästä hyvä esimerkki.

Ennen organisaatiot olivat hierarkisia laatikoita. Nyt on organisaatioiden rajat ylittäviä verkostoja. Tämän hetken luvut osoittavat, ettei johto voi tyytyä tekemään nykyistä liiketoiminnan tasoa, on oltava halu tehdä toisin. Digibarometri 2014 -selvityksen mukaan Suomen vahvimmat kasvumahdollisuudet liittyvät digitaalisuuden hyödyntämiseen läpi toimialojen ja sektoreiden. Systeeminen ajattelu purkaa siilot, eikä horisontaalisia haasteita voikaan ratkaista enää vertikaalisin keinoin.

Ajattelumallit muuttuvat, kun investoidaan valmiista koulutuskonsepteista ulkopuolisiin ajattelumallien ravistelijoihin, prosessikonsultteihin. Se auttaa ymmärtämään systeemiä, näkemään mahdollisuuksia, synnyttämään käyttötarpeen ja sitä kautta avaa uusien yhteisöjen kasvua yli organisaatiorajojen – intohimoa palvelun ja tuotteiden kehittämiseen.

Uskon omassa työssäni, sekä johtajana että organisaatiokonsulttina, uuden ROI:n voimaan. Haluan tukea ja edistää käynnissä olevaa työkulttuurin murrosta; seuloa organisaatioissa leijuvaa asennesumua, rohkaista ottamaan vastuuta uusien toimintamallien syntymisestä, tartuttaa tekemisen intohimon. Nämä investoinnit tulevat varmasti monin kerroin takaisin. Myös tunnuslukuina, jotka onnellisuustaloudessa tuskin ovat kovin merkityksellisiä.

Ota yhteyttä