Osallistava johtaminen

Kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kautta sitoutuminen lisääntyy. Hyvä johtaminen parantaa työnteon tuottavuutta ja hyvinvointia.

Kehitämme ihmisten ja asioiden dialogista johtamista. Tuemme organisaatioiden johtoa kompleksisten johtamishaasteiden ratkomisessa.

Osallistavaa menoa

Osallistavan johtamisen osaaminen syntyy tutkimalla uusia teorioita, omia kokemuksia ja tunteita. Käyttämämme työskentelytavat ja mittarit muuttavat toimintatapoja ja synnyttävät oivalluksia.

 

97 % henkilöstöstä mukana kehittämistyössä

Elisan arvoprosessissa 97 % koko organisaation henkilöstöstä osallistui yhteiseen kehittämistyöhön työkalujemme avulla. Lue lisää asiakastarinoista.

 

Johtoryhmätyö

Johtoryhmä on avainroolissa organisaatiokulttuurin rakentajana. Johtoryhmä on organisaation malliryhmä.

Prosessin kautta johtoryhmä saa:

 • Kykyä toimia ja johtaa organisaatiota muutoksessa
 • Tehokkaampia tapoja yhteisen ajan käyttämiseen digitaalisuutta hyödyntäen
 • Työkaluja palaverikäytänteiden uudistamiseen
 • Selkeyttä tärkeimpiin strategisiin valintoihin

Johdon konsultointi

Kaikki mikä voi digitalisoitua, tullaan digitalisoimaan. Digitalisaatio muuttaa koko johtamisen paradigman. Aiemmin johdon, tuotekehityksen, tuotannon, myynnin ja henkilöstön kehittämisen näkökulmat ovat olleet erillisten ryhmien huoli. Ryhmistä tuli kilpailijoita.

Yhteistyökulttuuri rakentuu, kun käydään näitä näkökulmia yhdistäviä keskusteluja. Edellytyksenä on liiketoimintajohdon, HR:n ja IT:n saumaton yhteistyö uusien näkemysten syntymiseksi. Tarvitaan rajojen yli menevää toimintaa, jotta osallistavasta, kuuntelevasta ja arvostavasta kulttuurista tulee totta.

Valmentava ja dialoginen esimiestyö

Johtamisen ja esimiestyön haasteet vaativat yhä enemmän vuorovaikutuksen ja suhteiden johtamista. Organisaatioiden toiminta ei tapahdu laatikoissa ja kaavioissa vaan ryhmien ja ihmisten välillä.

Tarjoamme ymmärrystä ja välineitä:

 • Oman roolin tarkasteluun
 • Vaikutustapojen kehittämiseen
 • Arjen johtamistilanteisiin
 • Arjessa fiksusti toimimiseen

 

Yksilö- ja ryhmäcoaching

Coaching on tehokas tapa oppia ja kehittyä. Coachaus lähtee asiakkaan omista kysymyksistä, joiden avulla päästään arjen konkreettisiin tilanteisiin kiinni välittömästi.

Coachingtyömme keskiössä on:

 • Oivalluttaminen, kuuntelu, pysäyttäminen ja haastaminen asiakasta arvostavalla tavalla
 • Monipuoliset taustat
 • Menetelmien rikkaus
 • Ihmisten välisiin yhteistyösuhteisiin panostaminen ja niiden vahvistaminen

Teemme coachingtyötä yksilöille ja tiimeille sekä esimies- ja johtoryhmille.

 

Arvoprosessit

Organisaation arvot näkyvät joka hetki käytännön valinnoissa. Arvoprosessia voidaan käyttää kirkastamaan halutun toiminnan suuntaa. Arvot luovat tulevaisuuden menestystä kun ne otetaan tosissaan.

Meiltä saat apua:

 • Dialogisen arvoprosessin rakentamiseen
 • Arkeen kytkeytyvien arvojen luomiseen
 • Arvojen eläväksi tekemiseen

 

Konsultoiva työote ja mentorointi

Konsultoiva työote on asiantuntijuuden kehittämistä konsultoivaan suuntaan  – kehittymistä kertojasta kysyjäksi, ihmettelijäksi. Tämä tapahtuu kehittämällä organisaatiokonsultin roolia, tietoja, taitoja ja asenteita.

Mentorointi on oiva vastaus organisaation kehittymiseen ja uudistumiseen. Tavoitteena on, että mentori käyttää kokemuksensa tuomaa ymmärrystä mentoroitavan moninäkökulmaiseen ajatteluttamiseen. Kun mentorit valitaan huolella, saadaan prosessin avulla vahvistettua organisaatiossa toivottavaa johtamista. Samalla mentorit itsekin energisoituvat nuorten ja innokkaiden seurassa.

Yhteydenottopyyntö

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti


Pyydä tarjous

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti