Hyvinvoivat ihmiset

Ihminen voi työssään hyvin, kun hän tietää mitä organisaatiossa yritetään saada aikaan ja kokee olevansa osa tätä kokonaisuutta.

Hyvinvoivat ihmiset ovat aikaansaavia, vastuullisia ja osaavat työskennellä siten, etteivät aja toisiaan ja itseään väsyksiin.

Hyvinvointia vai työhyvinvointia

Emme halua puhua erikseen työhyvinvoinnista. Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia: Jos aiot voida hyvin töissä, on voitava hyvin kaikkialla.

 
 

6:1

Menestyvien ja tulosta tuottavien tiimien keskusteluissa on löydetty toistuva yhtäläisyys. Heidän keskusteluissaan on keskimäärin kuusi myönteisiä kommenttia jokaista kielteistä kohden.

Tue työhyvinvointia

Työhyvinvointikulttuurin tukeminen tarkoittaa innostusta, aikaansaavuutta ja yhteistyötä. Se tarkoittaa työnimua ylläpitävien toimintatapojen ja vuorovaikutusrakenteiden sekä hyvinvointia lisäävien taitojen vahvistumista. Haluamme painottaa hyvinvoinnin mahdollistamista pahoinvoinnin poistamisen sijaan.

Itsen johtaminen

Itsen johtaminen on itsen coachaamista, jossa pysähdytään kuuntelemaan omaa sisäistä ääntä. Itsen johtamisen tavoite on löytää olemisen ja tekemisen välinen tasapaino. Kun ottaa vastuun omasta mielentilasta, on mahdollista keskittää huomio myös yhteisten tavoitteiden saavuttamisen eteen.

Itsen johtamisen coachauksemme avulla:

 • Hyvinvointi kohenee
 • Aikaansaavuus lisääntyy
 • Hosuvuus muuttuu osuvuudeksi

Työyhteisötaitojen kehittäminen

Työelämän haasteena on huolehtia yhtä aikaa tuottavuudesta ja hyvinvoinnista. Ydinkysymys on, miten minä voin vaikuttaa omaan ja toisten kokemukseen innostumisesta, työn imusta ja työnteon mielekkyydestä?

Työyhteisötaitojen kehittämisen ytimessä ovat ovat:

 1. Työyhteisön toimivat periaatteet: Millä periaatteilla ja miten toimimalla luomme toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön?
 2. Uudistuvat työyhteisötaidot: Mitkä ovat tämän päivän keskeiset työyhteisötaidot? Kuinka huolehdimme yhteisön osaamisen kehittämisestä?
 3. Ketterät kokeilut: Mikä on ensimmäinen pieni askel ja kokeilu jota jo huomenna voimme yhdessä testata?

Näin me voimme auttaa:

 • Merkityksellisten keskustelujen käyminen
 • Kuuntelun taitojen harjoitteleminen
 • Arvostavan kysymisen taitojen kehittäminen

 

Työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan työtä ja omaa suhdetta sen tekemiseen. Samalla tarkastellaan myös ympäröivän maailman vaikutusta työn muutokseen. Työnohjaussuhde on luottamuksellinen ja se perustuu eettisiin periaatteisiin ja tavoitteelliseen kokemuksesta oppimiseen.

Työnohjauksemme keskiössä ovat:

 • Arvostava ja voimavaroja vahvistava työote
 • Innostaminen ja luovuus
 • Systeemisyysajattelu
 • Suhdeälykkyys

 

Haastavat tilanteet

Liian moni konflikti syö organisaation voimavaroja. Näissä tilanteissa auttaminen on erikoisalaamme. Käännetään konflikti oppimismahdollisuudeksi.

Näin me voimme auttaa:

 • Tuemme konfliktien puheeksi ottamisessa
 • Toimimme välittävänä tahona eri osapuolten välillä
 • Kasvatamme sitoutumista ja vastuunottoa yhteisestä tulevaisuudesta

Työhyvinvoinnin johtamisen sparraus

Työhyvinvointiin käytetty panostus tuottaa suhteessa 1:6. Työhyvinvointi säteilee organisaation tuloksellisuuteen, tehokkuuteen sekä maineeseen ja työnantajakuvaan.

Työhyvinvoinnin johtaminen on suhteiden johtamista ja kohtaamisrakenteiden vahvistamista. Työhyvinvointikulttuuria kehitetään organisaation, ryhmien ja yksilöiden foorumeilla.

Meiltä saat apua:

 • Uudistavien työhyvinvointiohjelmien räätälöintiin
 • Osallistavien prosessien rakentamiseen
 • Vuorovaikutuksen laadun ja hyvinvoinnin kasvattamiseen
 • Työelämätaitojen kehittämiseen

Yhteydenottopyyntö

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti


Pyydä tarjous

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti