Asiakastarina

Turku energia

Turku Energian johtoryhmä lähti etsimään uusia toiminnan tapoja ja rakentamaan uutta dynamiikkaa yhteistyöhön. Uudistamistyön käynnistämistilannetta toimitusjohtaja Timo Honkanen kuvailee hyväksi, sillä tavoitteena ei ollut ”korjata sairasta ihmistä, vaan kehittää ja entisestään parantaa tervettä, jo toimivaa”.

Johtoryhmällemme oli tärkeää vahvistaa yhteishenkeä ja yhdessä tekemistä sekä etsiä yhdessä yhteistä suuntaa toiminnallemme koko ryhmän kesken, Honkanen kuvailee.

Johtoryhmätyön kehittämisprosessin taustalla oli Honkasen mukaan toimintaympäristön totaalinen muutos, joka haastaa johtoryhmää ja tuo paineita strategian uudistamiselle. Myös johtoryhmän koostumuksessa oli tapahtunut viime aikoina uudistuksia. Vaikka henki johtoryhmässä oli entuudestaankin Honkasen mielestä hyvä, näkyivät uuden kokoonpanon ja ympäristön muutosten tuomat vaikutukset myös tarpeena tehdä asioita toisin.

Muutosten keskellä tarvitsemme johtoryhmältä uusia ajatuksia koko liiketoiminnan ja strategiatyön kehittämiseen. Pelkkä oman vastuualueen tuntemus ja asioiden tarkastelu tästä näkökulmasta ei riitä. Johtoryhmämme oli alettava katsoa Turku Energiaa lintuperspektiivistä, Honkanen painottaa.

Kokonaisuuden hahmottamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen vaaditaan yhteistyötä sekä toisten sparraamista ja haastamista. Tätä henkeä olemme omaksuneet yhteistyön kehittämisen myötä varsin mainiosti. Keskustelumme on nyt avointa, haastavaa ja sparraavaa. Asiat käsitellään asioina, eikä kukaan ota nokkiinsa. Toisen ideoita ja ajatuksia voi haastaa, vaikka olisi samaa mieltäkin.

 

Tärkeän siiveniskun johtoryhmätyön kehittämisprosessiin toi myös kokonaisuuden loppupuolella toteutettu Dialogue Team -mittaus. Mittauksen avulla tarkasteltiin johtoryhmän dynamiikkaa ja puhumisen tapoja. Dialogue Team toi näkyväksi johtoryhmän keskustelun ja tärkeimpien strategisten tavoitteiden käsittelyn laatua: miten asioista puhutaan yhdessä sekä millaisia vaikutuksia puheella on asioiden eteenpäin viemiseen ja strategian toteutumiseen.

Mittaus auttaa yksilöä ja ryhmää oppimaan yhteisestä puhumisen tavasta ja dynamiikasta. Myös Turku Energialla tästä saatiin uutta näkökulmaa. Vaihtuva dynamiikka on tärkeää. Asioita ei käsitellä vain käsittelyn vuoksi, vaan asioihin suhtaudutaan tosissaan ja tunteella. Jännitteistä huolimatta haastavien asioiden käsittelyssäkin pitää muistaa keskustella arvostavasti. Turku Energian johtoryhmässä huomattiin, että yhteisiä asioita halutaan tosissaan viedä eteenpäin ja rakentava keskustelun tapa on elinehto tällaiselle strategiselle ryhmälle, valottaa ryhmämittauksesta vastannut Matti Hirvanen.

Turku Energian johtoryhmätyön ja liiketoiminnan kehittämisen sparrauskumppanina toiminut Humapin Pekka Pirhonen saa Honkaselta kiitosta mukanaolosta. Ulkopuolinen kumppani toi prosessiin lisäarvoa.

Pekka ei tarjonnut meille valmiita vastauksia, vaan haastoi hienolla tavalla tekemistämme ja piti prosessin kasassa. Kokonaisuus meni suorastaan erinomaisesti. Kaikki saivat paljon irti omaa toimintaansa ajatellen. Paras mittari tyytyväisyyteemme on varmasti se, että teimme jo uuden tilauksenkin. Yhteistyö jatkuu, Honkanen tiivistää.

Myös johtoryhmäprosessin tukena käytetty Humapin yhteistyöalusta oli Honkasen mukaan tärkeä tekijä kokonaisuuden onnistumisessa.

– Johtoryhmäläisten arki on hyvin kiireistä, emmekä ehdi juuri nähdä kokousten ulkopuolella. Digialusta oli näppärä ja helppokäyttöinen. Saimme kerättyä kaikki palautteet sekä mieleen tulevat asiat ja  kommentit alustalle koko prosessin ajan. Otimme alustan selkeästi osaksi työtämme.

Toteuttamassa