Asiakastarina

Paulig Group

Paulig-konserni lähti 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi koko organisaation osallistavalle mission todeksi elämisen matkalle. Kaikkiaan lähes vuoden mittaisessa prosessissa koko henkilöstö osallistui missiotyöhön ja strategiseen kehittämiseen – hauskalla ja innostavalla tavalla.

Prosessin jälkeen viivan alle jäi paljon kulttuuria ja isoja asioita! Uskon, ettei meillä ole enää ainuttakaan työntekijää, joka ei tuntisi missiotamme ja olisi sen takana. Loimme organisaatioomme jotakin uutta, yhteisesti tärkeää, selvittää Paulig-konsernin viestintäjohtaja Anita Laxén.

Mission todeksi elämisen prosessi ja sen huipennuksena järjestetyt 140-vuotisjuhlat toivat meitä aidosti lähemmäs toisiamme. Yhteinen kulttuurimme vahvistui ja ihmiset oppivat tuntemaan kollegoitaan yli organisaatio- ja maarajojen, iloitsee sisäisen viestinnän päällikkö Piia Puska.

Paulig-konserni on viime vuosina kasvanut isoksi kansainväliseksi elintarviketeollisuuden organisaatioksi, jolla on monta vahvaa kuluttajabrändiä. Sisäisesti on kuitenkin tärkeää, että organisaatio on yksi yhtenäinen yritys, jolla on yhteinen missio, kulttuuri ja identiteetti. Tätä yhtenäisyyttä haluttiin vahvistaa juhlavuoden kunniaksi.

Uskomme siihen, että kasvua ja tehokkuutta voidaan saavuttaa vain silloin, kun henkilöstöllä on tahto ja ilo tehdä yhdessä töitä. Siihen tarvitaan vahva kulttuuri, Puska kertoo.

Paulig-konserni lähti keväällä 2015 rakentamaan koko organisaation osallistavaa prosessia, jossa johto haastoi koko henkilöstön mukaan missiotyöhön. Missio ”Exploring Great Taste” eli parhaiden makujen etsiminen on konsernin yhteinen tavoite. Tässä hengessä henkilöstö kutsuttiin tekemään lyhyitä videoita joukkueina, yrityksen arvoja kunnioittaen. Prosessi rakennettiin Humapin REAL-yhteistyöalustaa apuna käyttäen.

Halusimme saada koko henkilöstön yhdessä rakentamaan kulttuuriamme. Tämä oli meille hieno tapa yhtenäistää joukkoamme hauskalla ja rennolla otteella, Puska sanoo.

Meillä on luja yhteinen missio ja punainen lanka tekemisessämme. Arjessa kuitenkin työ keskittyy pitkälti omaan bisnekseen.

Paulig-konsernissa on jo pitkään tehty yhteistä arvotyötä ja kulttuuriin panostetaan paljon. Näinpä toimitusjohtaja Jaana Tuomisella oli kulttuurin rakentamisen prosessiin lähtemiselle selkeä tavoite. Yrityksellä on upea historia, mutta 140-vuotisjuhlavuonna katseet tulisi kääntää tulevaisuuteen – seuraavaan 140 vuoteen.

Lopputulema oli loistava. Mission todeksi elämisen kilpailuun osallistui 37 videota, eli yhteensä yli 200 ihmistä. 80 % henkilöstöstämme otti jollakin tapaa osaa prosessiin: videoita katsoen, tykkäillen, äänestäen… Tulokset yllättivät meidät todella positiivisesti! Puska tiivistää.

Parhaat missiovideot palkittiin maaliskuussa 2016 samanaikaisesti seitsemässä eri maassa järjestetyissä 140-vuotisjuhlissa. Juhlan aikana kaikissa maissa juhlivat työntekijät pääsivät myös tapaamaan toisiaan verkon välityksellä tapaamisnurkkauksessa eli ”meeting cornerissa”. Lisäksi Humapin kanssa yhteistyössä oli juhliin tuotettu omistajien edustajan ja toimitusjohtajan yhteinen juhlapuhe.

140-vuotisjuhlaa edeltänyt missiotyö sekä omistajien- ja johdon edustajien tervehdys juhlassa olivat ehdottomasti tärkeässä roolissa kokonaisuuden onnistumisessa. Olemme perheyritys, joten omistajien terveiset ja mietteet kiinnostivat kovasti henkilöstöämme. Se oli tunteellinen viesti meille kaikille.

Paulig-konsernin brändejä ovat muun muassa Paulig, Santa Maria ja Risenta. Organisaatiossa on noin 1 900 työntekijää 13 eri maassa.
www.pauliggroup.com

Toteuttamassa