Asiakastarina

Elisa

Elisa Oyj:ssä päivitettiin arvot koko henkilöstön voimin vuonna 2014-2015. Toimintaprosessi toteutettiin käyttämällä REAL ajatteluympäristöä kolmen viikon ajan yli 4000 henkilön kesken. Ajattelutyötä tehtiin kolmella kielellä globaalisti usean maan välisessä vuoropuhelussa.

Oli vaikuttavaa nähdä johtoryhmän aktiivinen läsnäolo ajattelutyön peilaajana tässä prosessissa, summaa organisaatiokonsultti Annika Ranta.

Johto teki viikottain nostoja tärkeistä ilmiöistä ja ratkaisuehdotuksista, joita prosessissa nousi. Työtä tukivat koko globaali HR ja valmennetut ajattelufasilitaattorit, joita konsultoitiin eri puolille organisaatiota tukemaan, kannustamaan ja kannattelemaan keskustelua.

Elisa Oyj:n henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho on tyytyväinen organisaatiossa saatuihin tuloksiin.

Arvodialogimme oli laajin tähän asti toteuttamamme henkilöstöhanke, ja saimme arvokasta tukea Humapilta koko prosessiin niin suunnitteluvaiheessa kuin toteutuksen aikanakin., Ranta-aho kertoo.

Henkilöstön osallistumisaktiivisuus oli yllättävänkin hyvä, kiitos hyvin rakennettujen, erilaisten osallistumismahdollisuuksien ja aktivointikeinojen. Juuri valmistuneiden henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan henkilöstömme kokee arvojen mukaisen toiminnan toteutuvan erittäin hyvin ja pitää arvojamme tärkeinä työpaikan suosittelun näkökulmasta.

Toteuttamassa