Asiakastarina

Cadmatic

Cadmatic osti syyskuussa 2015 hollantilaisen ohjelmistoyritys NCG:n, jonka kanssa se oli tehnyt yhteistyötä jo runsaat parikymmentä vuotta. Oston jälkeen tavoitteena oli integroida kahden yrityksen toiminnot yhteen ja rakentaa yksi yhtenäinen globaali organisaatio.

Olemme alusta alkaen halunneet rakentaa eri toimistojemme välille yhteisen, arvomaailmaamme henkivän kulttuurin. Arvojen muodostaminen tuntui hyvältä alustalta yhteisen kulttuurin kehittämiselle, toimitusjohtaja Jukka Rantala selvittää.

Globaalisti toimivalla Cadmaticilla on toimistot yhdeksässä maassa ja alusta asti oli selvää, että arvoja lähdettäisiin rakentamaan koko organisaation voimin. Yhteen integroituvissa organisaatiossa oli entuudestaan erilaiset tavat toimia ja työskennellä. Osallistavan arvotyöskentelyn myötä johto pääsi alusta alkaen lähelle työntekijöiden ajatusmaailmaa.

Prosessi auttoi ymmärtämään, että asiat, jotka ovat osalle itsestäänselvyyksiä, eivät ole sitä kaikille. Ihmiset ajattelevat tällaisista teemoista eri tavalla. Jokaisella on arjessa omat haasteensa, jotka tulivat prosessin myötä näkyviksi, Rantala painottaa.

Toimintatapa oli meille tärkeä. Pääsimme käsiksi siihen, millainen arvopohja organisaatiossamme tällä hetkellä on, ja mitä asioita haluaisimme entisestään vahvistaa.

Arvotyö koostui Cadmaticilla johdon haastatteluista, organisaation yhteisistä työpajoista, pienryhmäsessioista ja vertaissparrailuista. Työskentelyä kannateltiin Humapin digialustalla niin isoissa, monipaikkaisissa työpajoissa kuin tapaamisten välissäkin.

Keskustelu alustalla lähti yllättävän hyvin liikkeelle. Työkalulla oli tärkeä rooli keskustelujen käymisessä ja ajatusten jakamisessa, kun ihmiset osallistuivat workshopeihin eri puolilta maailmaa. Keskustelunn läpinäkyväksi tuleminen avasi myös omia silmiä, Rantala selvittää.

Nyt kun organisaation arvot on saatu valituiksi, on edessä Rantalan mukaan ehkäpä prosessin tärkein vaihe – arvojen todeksi eläminen.

Kulttuurin rakentamisen näkökulmasta arvotyö oli alkusysäys tekemisellemme. Saimme rakennettua keskusteluyhteyden kaikkien toimistojemme välille. Isojen toimipisteiden, Suomen ja Hollannin, lisäksi myös muut, ympäri maailmaa olevat tiimit saivat yhtä lailla äänensä kuuluviin, Rantala iloitsee.

Yhdessä tekemisen meininki kasvaa tällaisten prosessien myötä varmasti. Arvotyö toi ihmisiä yhteen. Työntekijämme arvostivat sitä, että saivat olla mukana arvoprosessissa alusta saakka.

Cadmatic Oy tarjoaa ratkaisuja laitos- ja laivasuunnittelun sekä tiedonhallintaan eri teollisuudenaloille. Syyskuussa 2015 Cadmatic osti hollantilaisen Numeriek Centrum Groningen BV (NCG) -ohjelmistoyrityksen. Cadmatic on osa insinöörisuunnittelutoimisto Elomatic Oy:tä.

Toteuttamassa